Trafiksikkerhedsplan 2019-2022

Denne trafiksikkerhedsplan  beskriver retningslinjerne for trafiksikkerhedsarbejdet i Vejen Kommune frem mod 2022. Planen lægger op til at indsatsen på trafiksikkerhedsområdet forstærkes og målrettes de kommende års udfordringer.

Målsætningen for trafiksikkerhedsarbejdet i Vejen Kommune følger den nationale målsætning. Trafiksikkerhedsplanen indeholder derfor bl.a. en overordnet målsætning om, at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikuheld i Vejen Kommune med 50 % inden udgangen af 2020. Der er desuden opstillet en række indsatser, herunder samarbejder og kampagner, som tænkes anvendt frem mod 2022. 

Læs den samlede Trafiksikkerhedsplan 2019-2022