Skovgårdsvej er spærret

Lodsejer Martin Lund Madsen har valgt at spærre vejen. Det er til stor gene for mange. Hvor lang tid lukningen varer er ukendt. Politiet er på sagen.

1280 bilister benytter dagligt vejen, så der er hårdt brug for en vejforbindelse fra den nye bro over banen til Estrupvej. Derfor har Vejen Kommune igangsat en proces for at sikre vejadgang til den etablerede bro. Men det tager tid.

Vi beklager de gener, det giver.

Venlig hilsen
Vejen Kommune