Hvor og hvordan må valgplakaterne hænges op?

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn, samt på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
 
Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.
 
Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den juridiske person eller kandidatliste, der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person skal suppleres med, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person.