Vejudvidelse på Grindstedvej mellem Holsted og Hovborg

Vejen Kommune har afsat midler til etablering af en vejudvidelse på Grindstedvej mellem Holsted og Hovborg, samt etablering af en dobbeltrettet cykelsti på en del af strækningen.

Første etape omfatter en vejudvidelse af Grindstedvej på strækningen fra Holmeåvej i Hovborg ned til Agerbækvej, i alt ca. 1,3 km. Kørebanebredden udvides fra ca. 6 m til 7 m. Desuden udvides rabatterne, og der etableres nye vejgrøfter.

På den østlige side af Grindstedvej anlægges en dobbeltrettet cykelsti på strækningen. Cykelstien anlægges i 2,5 m bredde med en afstand på min. 3 m fra kørebanen.

Ud over vejudvidelsen og etableringen af den dobbeltrettede cykelsti, skal der foretages en ombygning af krydset Grindstedvej/Hovborgvej/Råbjergvej. Vejtilslutningerne fra Hovborgvej og Råbjergvej forlægges hhv. mod syd og nord og der etableres venstresvingsbaner på Grindstedvej med dertilhørende helleanlæg.

Vejtilslutningen fra Agerbækvej ud til Grindstedvej lukkes. I stedet forlægges Agerbækvej så den løber parallelt med Grindstedvej, med en vejtilslutning til Råbjergvej.

Anlægsarbejdet påbegyndes i februar og forventes afsluttet i løbet af sommeren 2018.