Vejudvidelse på Damgårdvej ved Brørup

Vejen Kommune foretager en vejudvidelse på Damgårdvej ved Brørup. Vejen udvides med 2 m, således at den nye kørebane bliver 7 m bred. I forbindelse med vejudvidelsen forbedres afvandingsforholdene langs med vejen, i form af nye og større grøfter.

Anlægsarbejdet udføres i perioden januar-juni 2018.