Modulvogntog til Skodborg

Det er virksomheden Skodborg Protræ, der har ansøgt Vejen Kommune om en rute for modulvogntog mellem Skodborg og motorvej E20/E45. For at kunne etablere en modulvogntogsrute mellem Skodborg og Lunderskov skal  krydset mellem Koldingvej og Kongeåvej bygges om.  

Samtidig kobles den eksisterende modulvogntogsrute i Vejen by på ruten mellem Skodborg og motorvejstilslutning 66 ved Lunderskov. Herved kan trafikken fra Park Allé køre ad Koldingvej til motorvejstilslutning 66 ved Lunderskov fremfor, at færdes på Esbjergvej/Præstevænget gennem Vejen til motorvejstilslutning 68, Vejen vest. For at muliggøre kørsel til og fra Lunderskov, blev Park Allés tilslutning til Koldingvej ombygget i december 2017, sådan at der kan køres til og fra Park Allé i østlig retning.

En screening af en rute for modulvogntog mellem Rødding og Skodborg, samt en rute mellem Rødding og Jels, viser, at Rødding for relativt få midler vil kunne kobles på ruten mellem Skodborg og Lunderskov. Vejstrækningen mellem Rødding og Skodborg har få kurver, gode oversigtsforhold og en god vejbredde, og derfor skal der blot foretages en mindre tilpasning i krydset mellem Industrivej og Dovervej ved Rødding. Ruten mellem Rødding og Jels kræver derimod flere større ombygninger af kryds og kurver, og derfor vil det være et større og dyrere projekt.

Se kort over modulvogntogsrute mellem Skodborg og Lunderskov