Krydsombygning Præstevænget-Fuglesangsalle

I uge 15 starter Vejen Kommune op på arbejdet med at ombygge lyskrydset på Præstevænget og Fuglesangsalle. Krydset ombygges af flere hensyn. Blandt andet udskiftes det eksisterende signalanlæg med et moderne signalanlæg med radardetektering. Det regulerer lyskrydset mere hensigtsmæssigt, så trafikken afvikles mere smidigt. Samtidig fremtidssikres anlægget til glæde for både bilister og miljøet, for med færre og kortere stop kan både trængslen og CO2-udledningen begrænses.

Signalanlægget udformes så modulvogntog til det nordøstlige erhvervsområde fremover skal benytte rampeanlægget ved Vejen Ø, herunder de nye vestvendte motorvejsramper. Dette kræver en væsentlig ændring af geometrien i krydset, der betyder, at krydset udvides, så der fremover er plads til at modulvogntog kan svinge mellem Gestenvej og Koldingvej. Dermed flyttes dele af den tunge trafik væk fra Præstevænget, der er den nuværende rute for modulvogntog. Særtransporter vil fortsat skulle benytte Præstevænget.

I hele anlægsfasen forventes krydset at være åben for trafik i alle retninger, dog vil kapaciteten være begrænset og hastigheden ændret af hensyn til de medarbejdere fra entreprenør Henning Have A/S, der skal arbejde på anlægget i perioden. Der vil derfor kunne forventes længere rejsetid og kødannelse. Især i myldretiden kan man med fordel overveje at tage en anden rute.

Arbejdet forventes igangsat uge 15 og forventes færdig i uge 35.