Byggemodning i Vejen - Kongstedsgårds Alle, etape 1

Gravearbejde ved Kongstedgårds Alle

Vejen Kommune har påbegyndt etape 1 af det nye boligområde Kongstedgårds Alle i Vejen Syd.

1. etape omfatter etablering af en stamvej og 2 boligveje med hhv. 8 og 13 byggegrunde i størrelsesordenen 800-1200 m2.
Den nye stamvej tilsluttes Ø. Skibelundvej nord for Kongevænget.

Anlægsarbejdet udføres af Entreprenør & Vognmand Mads Vejrup A/S

Du kan finde mere information om udstykningen og grundsalg på BoIVejen.