Anlæg af midlertidig parkering ved Banegårdspladsen i Vejen

Etablering af den midlertidige løsning for parkeringspladser ved Banegårdspladsen, skal ses som tiltag for at sikre en tilstrækkelig parkeringskapacitet i Vejen Midtby. Det er vigtigt at kunne sikre den tilstrækkelig kapacitet i forbindelse med nedrivning og byggeriet af rådhuset.
Anlægsarbejdet for Løsning forventes afsluttet medio april.

Foruden etablering af p-pladser vil der også arbejdes med at sikre skiltningen, herunder muligheden for at anvende dynamisk skiltning for at optimere parkering mest mulig.