Træningstilbud til kronikere

Du kan ved henvisning fra din læge deltage i træningstilbuddene, hvis du er selvhjulpen, motiveret for træning og har en eller flere af følgende diagnoser:

  • Osteoporose
  • KOL - moderat, svær eller meget svær KOL
  • Hjertesygdom
  • Hjertesvigt
  • Diabetes type 2
  • Vindueskigger-syndrom (claudicatio)

Vores tilbud er under løbende evaluering og tilpasning. Udover det du kan læse i pjecen tilbud til dig med kronisk - eller langvarig sygdom, er der i dag tilknyttet en diætist og en sygeplejerske til tilbuddet. Træningen er også tilpasset, så den i dag er af en times varighed.