Sundhedsaktiv Skole

Der er fortsat samarbejde på tværs, sundhedsafdelingen afholder netværksmøder m.m.
Projekt Sundhedsaktiv Skole var et tilbud til Vejen Kommunes skoler, hvor alle skoler deltog.
Formålet var at øge elever og lærers forudsætninger for at fremme egen og andres sundhed.
I projektet indgik blandt andet uddannelse af resurselærere, oprettelse af sundhedsråd på skolerne og implementering af faghæfte 21.

Pjece - Succeser fra Sundhedsaktiv Skole Læs succeser fra Sundhedsaktiv Skole

Som afrunding af projektet blev der  udarbejdet en folder, der fortæller om de mange tiltag, der blev lavet på skolerne, og hvor lærerne ser, tiltagene gør en forskel.

 

Folder - Ung og Sund Læs folderen Ung og Sund

I forbindelse med projekt Sundhedsaktive Skole blev der lavet en undersøgelse om sundhed blandt 7. til 10. klasse i Vejen Kommune.
Nogle af resultaterne er samlet i folderen Ung og Sund. Det er håbet, at lærere og forældre kan bruge folderen som udgangspunkt for en god dialog med de unge om sundhed og trivsel.

 

Læs inspiration til læseplan for sundhed

Et andet resultat af Sundhedsaktive Skole er dette omfattende inspirationsmateriale til lærere, der skal undervise i sundhed.
Det er et værktøj, der opstiller fagmål og giver forslag til hvordan man kommer godt rundt om sundhed på de forskellige klassetrin.
Læs inspiration til læseplan for sundhed