Sundhedsaktivt Dagtilbud

Projektet Sundhedsaktivt Dagtilbud var et tilbud til medarbejderne i Vejen Kommunes 77 dagtilbud (49 legestuegrupper og 28 daginstitutioner)
Projektet havde blandt andet til formål at skabe nogle rammer i dagtilbuddene, som fremmer medarbejdernes forudsætninger for at handle sundhedsfremmende samt at styrke medarbejdernes fysiske, psykiske og sociale sundhed.
I projektet indgik blandt andet uddannelse af sundhedsaktører, tilbud om motionsstarter- kurser, vægtstopkurser, inspiration i dagtilbuddene til leg og bevægelse for børn og voksne samt inspiration til dagtilbuddene om sunde madvaner.

Her kan du læse om indsatser og succeser fra projektet   Læs om indsatser og succeser fra projektet Sundhedsaktivt Dagtilbud
Som afrunding på projektet, blev der udarbejdet en folder, der fortæller om de mange nye tiltag i dagplejen og institutionerne.
Her kan du læse evalueringen af projekt Sundhedsaktivt Dagtilbud    Læs evalueringen af projektet
Sundhedsaktivt Dagtilbud