Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der indeholder anbefalinger for en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunen - Link til sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Yderligere eksempler på tværgående kommunale projekter med indsatser for børn og voksne:
  

Sundhedsaktivt Dagtilbud

Sundhedsaktiv Skole

Sundhedssporet

SMIL Sundere mad i idrætslivet