Sundhed på Tværs

Projektets formål er at hjælpe borgere i Vejen Kommune, der er udfordret på sundheden, til at opnå en bedre sundhed og trivsel gennem skiftevis individuelle og holdbaserede sundhedstilbud. Målet med projektet er, at borgerne bevarer eller opnår bedst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet, opnår mindsket ensomhed samt øger deres selvvurderede fysiske og mentale helbred. 

Projektet henvender sig til alle over 18 år og for at kunne henvises til projektet skal borgeren have opfyldt 3 af følgende kriterier:

 • have et usundt kostmønster
 • være moderat eller svært overvægtig med helbredsmæssige problemer
 • være belastet af sin økonomiske situation
 • være ensom
 • være fysisk inaktiv
 • være henvist fra projekt "Sund i Job"

Borgere, der træner efter en genoptræningsplan fra sygehuset, kan først opstartes, når genoptræningsforløbet er afsluttet. 

Henvisning til projektet foregår via:

 • egen læge
 • jobcenter
 • jordemødre tilknyttet Brørup Sundhedscenter
 • andet sundhedspersonale på Brørup Sundhedscenter 

Et forløb i projektet opstartes ved, at borgeren bliver indkaldt til en afklarende samtale med en sundhedscoach, hvor behov, ønsker og motivation afdækkes. Herefter vil borgeren få mulighed for at arbejde med ændring af livsstilsvaner gennem deltagelse på planlagte gruppeforløb kombineret med individuelle samtaler fordelt over 18 måneder inklusiv opfølgning. Hver borger vil blive fulgt tæt af et team bestående af en sundhedscoach, fysioterapeut og diætist.  

Alle borgere vil modtage en differentieret indsats på tilpassede forløb, der tilgodeser borgernes situation, ligesom borgerne vil blive tilbudt at følge de eksisterende sundhedstilbud i Sundhedscentret, der er relevante for deres situation. 

Af sundhedstilbud er der mulighed for at deltage i følgende:

 • Bevægelsestilbud
 • Madlavning
 • Kostvejledning
 • Smertehåndtering
 • Økonomisk rådgivning
 • Rygestoprådgivning
 • Kontinensrådgivning
 • Misbrugskonsultation 

Projektet hører til i Sundhedscentret i Brørup.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte gruppeleder Lene S. Petersen på tlf. 79 96 64 64 eller på mail: lsp@vejen.dk