Plejeorlov

Hvis en af dine nærmeste er Terminalregistreret, kan du søge om plejeorlov jævnfør Lov om social service §119.

Plejeorloven kan bevilges fra den dato hvor Vejen Kommune har modtaget en ansøgning vedlagt seneste 3 lønsedler og en bekræftelse fra din arbejdsgiver. Plejemodtager skal være terminalregistreret og tillige opholde sig i hjemmet.

Herudover skal plejemodtager være indforstået med orloven.

Kvalitetsstandarder