Misbrugsbehandling

Ønsker du behandling eller råd og vejledning og er over 18 år, så henvend dig i Åben Rådgivning eller kontakt kommunens misbrugskonsulent.

Behandlingen er uden egenbetaling for kommunens borgere og startes inden for 14 dage efter henvendelse.


Folder om stofmisbrugsproblemer

Vejen Kommunes tilbud på stofmisbrugsområdet

Læs mere om misbrugsbehandlingen her

Unge under 18 år og deres forældre kan kontakte Ungekontaktens misbrugstilbud ved Palle W. Petersen tlf. 24 63 90 28

Diverse links vedr. misbrug: