Kræftrehabilitering

Flere og flere borgere overlever eller lever med en kræftsygdom. Disse personer kan på det fysiske plan opleve en række problemer i hverdagen. Træthed og psykiske vanskeligheder og måske problemer med at passe et arbejde.

Derfor har Vejen Kommune, i samråd med Kræftens Bekæmpelse, valgt at tilbyde fysisk træning til borgere, som er i behandling eller har været i behandling for kræft. Konkret foregår træningen på Sundhedscentret i Brørup to gange om ugen i 1 time i en periode på otte uger.

Mange vil allerede i løbet af de otte uger mærke, at de får lettere ved hverdagens gøremål, og bl.a. får mere overskud til at genoptage fritidsaktiviteter. Det overordnede formål med holdtræningen er helt klart, at give folk et skub til at komme i gang, så de har lyst til at fortsætte med træningen efterfølgende.

Tilbuddet henvender sig til dig med:

  • Tidligere eller nuværende kræftsygdom

Vejen Kommune tilbyder dig:

  • Træningsforløb
  • Café for kræftramte
  • Livsstilssamtaler
  • Diætvejledning
  • Søvnvejledning
  • Brobygning til lokale tilbud


Tilbuddet varetages af sygeplejersker, diætister og fysioterapeuter.

Det er en faglig vurdering i samråd med dig, der afgør tilbuddets indhold. Tilbuddet er individuelt sammensat og tidsbegrænset.

Målgruppe

Tilbuddet er til dig, hvor du og din læge vurderer, at du er motiveret for at arbejde med din livsstil. Du skal være selvhjulpen.

Transport

Er du henvist på en genoptræningsplan fra sygehuset, kan du være berettiget til transport. Ved spørgsmål til befordring kontaktes Kørselskontoret på telefon 79 96 67 96.
Er du ikke berettiget til transport, henviser vi til Flextrafik på telefon 76 60 86 08. For yderligere information, se sydtrafik.dk.

Kontaktoplysninger

Sekretær på Sundhedscenteret telefon 79 96 64 34.