Børn

 

Børn med et træningsbehov kan få et tilbud hos børne-terapeuterne.
Børnene henvises af sygehuset eller i samarbejde med f.eks. sundhedsplejerske, dagtilbuddet, PPR eller lignende.