Vejen ud af depression

Få hjælp til at håndtere din depression

Har du mistanke om at du eller din pårørende har en depression, så kontakt os i Livsstil på Brørup Sundhedscenter, hvis du vil vide mere.

Tilmelding og visitation

Få en henvisning fra din jobrådgiver, egen læge eller henvend dig selv på mail eller telefonisk:

Brørup Sundhedscenter
Fredensvej 3B
6650 Brørup
Telefon: 79 96 64 34
Skriv til Sundhedscenteret

Forløb

Forløbet starter med en samtale, hvor der drøftes, hvordan tilbuddet kan passe til dig. Herefter starter et forløb, som udgangspunkt, men to mødegange om ugen. Tirsdag og torsdag. Nedenfor kan du læse mere om, hvad sundhedstilbuddet konkret indeholder.

Lær dig selv bedre at kende i naturen

Undervisningen foregår udelukkende i naturen, hvor vi anvender naturen aktivt, b.la. med samvær omkring et bål, naturtræningsøvelser, åndedræts- og nærværsøvelser.
I forløbet får du viden om depression og forståelse for, hvordan depression kan på­virke dig. Det er vigtigt for din livskvalitet, at du lærer dine symptomer at kende for bedre at kunne tage vare på din hverdag og forebygge tilbagefald. Der vil være plads til øvelser og refleksi­on. Vigtigst af alt møder du andre mennesker med de­pression. Undervisningen foregår tirsdage i formiddagstimerne.  

Få styr på dine tanker og bekymringer

Ved en depression kan du have mange tanker, der gør dig trist og nedtrykt. I forløbet får du redskaber til at håndtere disse tanker. Du bliver bevidst om, hvad du gør med tankerne, når de opstår. For at få mest ud af forløbet, er det vigtigt, at du deltager aktivt og øver dig lidt hver dag. Der er ikke tale om terapi, men nye redskaber til at håndtere dine tanker, så du får plads til flere positive tanker i hverdagen.

Naturtræning

Motion i naturen har en positiv indvirkning på vores psykiske tilstand, og kan virke stressreducerende, mindske negative tanker og kan lette nedtrykthed. I naturtræningen vil du blive præsenteret for aktiviteter, hvor der er fokus på bl.a. puls, sanser, fællesskab, og øvelserne vil blive tilpasset dit niveau. Naturtræningen foregår på hold, og varetages af fysioterapeuter. Træningen ligger én gang ugentligt i forlængelse af undervisningen om torsdagen.