KOL

Tilmelding og visitation

Borgeren skal henvises af egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling.

Brørup Sundhedscenter
Fredensvej 3B
6650 Brørup
Telefon: 79 96 64 34
Skriv til Sundhedscenteret

Forløb

Forløbet starter med en samtale, hvor behov, ønsker og mål i forhold til livsstilsændringer drøftes.

Holdtræning med individuelle hensyn og med fokus på at fortsætte et forløb i lokalområdet.

Der er mulighed for samtaler ved diætist, fysioterapeut og sygeplejerske.