Forløbskoordination

Har du:

  • kontakt med mange personer i det kommunale system og / eller på sygehuset ?
  • svært ved at finde ud af, hvem der tager sig af de forskellige ting i din sag ?
  • svært ved at forstå, hvad der sker i din sag og hvorfor ?

Så kan du få hjælp af Vejen kommunes forløbskoordinator.

Vejen kommunes forløbskoordinator tilbyder:

  • at lette din vej gennem systemet
  • at støtte dig i kontakten til sundhedsfaglige og kommunale medarbejdere
  • at støtte dig i forhold til planlagt forløb, for at sikre gennemførelse af planen

Formålet er:

  • at du som borger i Vejen Kommune oplever høj grad af service
  • at du som borger / patient oplever sammenhæng i dit sygdoms-/behandlingsforløb