Har du eller din pårørende været indlagt?

Kort tid efter du er kommet hjem fra sygehuset, vil vi tage kontakt til dig for at høre, om du har spørgsmål til din udskrivelse eller andre behov, der kan lette din dagligdag.

Tilbuddet er for borgere, der ikke modtager hjælp fra Vejen Kommune.

Du kan kontakte sundhedsvejleder Elsebeth Østergaard, tlf. 91 17 67 36, hvis du får nye spørgsmål, andre behov eller ændrede livsvilkår.