Handicap & Psykiatri

Navn og telefonnummer Sagsområde Cpr-nr.
Lene Beck Kristensen
79 96 64 01
Leder af myndighed Handicap & Psykiatri  
Børnehandicap Team    
Anne Marieke Lindholm
79 96 64 04
Børn med handicap
Merudgifter voksne §100


Gitte Ruby Davidsen
79 96 64 03
Børn med Handicap
Merudgifter voksne §100


Jonna Bjerg Mastrup
79 96 64 05
Ledsagerordning §97
Merudgifter voksne §100


Lena Koustrup
79 96 67 80
Børn med handicap
Ledsagerordning § 97


Rikke Hvingel
79 96 64 06
Børn med handicap
Merudgifter voksne §100


Voksenteam    
Camilla Lindgren Vidtgående handicap voksne
Senhjerneskade
13-24
01-31
Christen M. Lassen
79 96 64 07


Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Magtanvendelser
BPA
01-07Christina Mogensen
79 96 64 22

Vidtgående handicap voksne
Ktrl. og forh. førtidspension
Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
25-31
01-31
8+9+10
Cira J F Madsen 
79 96 64 25
Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
BPA
Senhjerneskade
11-17

01-31
Jane Dippel
79 96 64 08
Vidtgående handicap voksne
Magtanvendelse
Ad hoc

Mette Siewers Møller
79 96 64 10
Kontl. Og forh. Førtidspension 
Vidtgående handicap voksne
01-31
01-12
Pia Hasselstrøm
79 96 64 09

Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Forsorgshjem/krisecenter
25-31

17-31
Rikke Friis Bennetzen
79 96 64 15

 

Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
Forsorgshjem/krisecenter
Socialt frikort
18-24

01-16
01-31
Sigrid Aalberg
79 96 64 98
§ 85 Ny ansøgninger § 100 sager Ad hoc