Handicap & Psykiatri

Navn og telefonnummer Sagsområde Cpr-nr.
Lene Beck Kristensen
79 96 64 01
Leder af myndighed Handicap & Psykiatri  
Jonna Bjerg Mastrup
79 96 64 05
Ledsagerordning §97
Merudgifter voksne §100
 
Rikke Hvingel
79 96 64 06

Merudgifter voksne §100

01-10
Gitte Ruby Davidsen
79 96 64 03
Børn med Handicap
Merudgifter voksne §100
11-21
Anne Marieke Lindholm
79 96 64 04
Børn med handicap
Merudgifter voksne §100
22-31
Lena Koustrup
79 96 67 80
Børn med handicap
Ledsagerordning § 97
Ad hoc
Mette Siewers Møller
79 96 64 10
Kontl. Og forh. Førtidspension 01-31
Vidtgående handicap voksne
Fysiske handicaps
01-12
Gitte Bank Madsen
(Barselsvikar for Cira J. F. Madsen)
79 96 64 25
Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Sen-hjerneskadede
BPA
10-18


01-31
Christen M. Lassen
79 96 64 07
Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Magtanvendelser
BPA
01-06
Jannie Paasch
79 96 64 15
Psykiatri voksne
Socialt frikort
Forsorgshjem/krisecentre
19-23
1-31
1-16
Pia Hasselstrøm
79 96 64 09
Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Forsorgshjem/krisecenter
26-31

17-31
Jane Dippel
79 96 64 08
Vidtgående handicap voksne Ad hoc
Christina Mogensen
79 96 64 22
Vidtgående handicap voksne
Ktrl. og forh. førtidspension
Psykiatri voksne
25-31
01-31
7-9+
24-25
Ditte Fogh
79 96 67 85
Vidtgående handicaps voksne
Senhjerneskade
13-24
1-31