Handicap & Psykiatri

Navn og telefonnummer Sagsområde Cpr-nr.
Lene Beck Kristensen
79 96 64 01
Leder af myndighed Handicap & Psykiatri  
Børnehandicap Team    
Anne Marieke Lindholm
79 96 64 04
Børn med handicap
Merudgifter voksne §100
22-31

Gitte Ruby Davidsen
79 96 64 03
Børn med Handicap
Merudgifter voksne §100
11-21

Jonna Bjerg Mastrup
79 96 64 05
Ledsagerordning §97
Merudgifter voksne §100
01-31 

Lena Koustrup
79 96 67 80
Børn med handicap
Ledsagerordning § 97
Ad hoc
01-31
Rikke Hvingel
79 96 64 06
Børn med handicap
Merudgifter voksne §100
01-10

Voksenteam    
Camilla Lindgren Vidtgående handicap voksne
Senhjerneskade
13-24
01-31
Christen M. Lassen
79 96 64 07


Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Magtanvendelser
BPA
01-07Christina Mogensen
79 96 64 22

Vidtgående handicap voksne
Ktrl. og forh. førtidspension
Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
25-31
01-31
8+9+10
Cira J F Madsen 
79 96 64 25
Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
BPA
Senhjerneskade
11-17

01-31
Jane Dippel
79 96 64 08
Vidtgående handicap voksne
Magtanvendelse
Ad hoc

Mette Siewers Møller
79 96 64 10
Kontl. Og forh. Førtidspension 
Vidtgående handicap voksne
01-31
01-12
Pia Hasselstrøm
79 96 64 09

Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Forsorgshjem/krisecenter
25-31

17-31
Rikke Friis Bennetzen
79 96 64 15

 

Psykiatri voksne
Fysiske handicaps
Forsorgshjem/krisecenter
Socialt frikort
18-24

01-16
01-31
Sigrid Aalberg
79 96 64 98
§ 85 Ny ansøgninger § 100 sager Ad hoc