Handicap- og psykiatrirådgivningen

Navn Sagsområde Cpr-nr.
Lene Beck Kristensen
 79 96 64 01
Chefkonsulent  
Jonna Bjerg Mastrup
79 96 64 05
Ledsagerordning §97
Merudgifter voksne §100
 
Lea Guionneau Jessen
 79 96 64 06
Børn med handicap
Merudgifter voksne §100
Ledsagerordning §97
01-10
Gitte Ruby Davidsen
79 96 64 03
Børn med Handicap
Merudgifter voksne §100
11-21
Nette Hansen
79 96 64 04
Børn med handicap
Merudgifter voksne §100
22-31
Line Tange
79 96 64 10
Psykiatri voksne
Vidtgående handicap voksne
Fysiske handicaps
07-09+
24-25
Cira J. F. Madsen
79 96 64 25
Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Sen-hjerneskadede
BPA
11-20
Christen M. Lassen
79 96 64 07
Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Sen-hjerneskadede
BPA
01-08
Peder Langergaard Nielsen
79 96 64 15
Psykiatri voksne og
sen-hjerneskadede
Forsorgshjem § 110
09-10
21-22 01-31
Pia Hasselstrøm
79 96 64 09
Psykiatri voksne
Fysisk handicap
Sen-hjerneskadede
22-31
Jane Dippel
79 96 64 08
Vidtgående handicap voksne 01-15
Line Tange
79 96 64 10
Vidtgående handicap voksne
Kontrol/forhøj. af førtidspension
16-31
01-31
     
Pernille Maj Nissen
79 96 64 22
Vidtgående handicap voksne

Senhjerneskade
Ktrl. og forh. førtidspension
 12-15+
28-38
01-31
01-31