Vaccination

Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder har udarbejdet et vaccinationsprogram for at vaccinere danskerne mod COVID-19.

Sundhedsstyrelsen prioriterer løbende, hvilke grupper der skal tilbydes vaccination mod COVID-19, i takt med at vaccinerne bliver leveret til Danmark.

Hvem tilbydes vaccine?

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteret rækkefølge, som kan ses på Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Hvem står for vaccinationsprogrammet?

Det er Regionerne, som er ansvarlige for at gennemføre vaccinationsprogrammet. Det betyder, at det er Region Syddanmark, som i Vejen Kommune og de andre syddanske kommuner står for tidsbestillingssystem og vaccinationer.

Vejen Kommune støtter op omkring vaccinationsindsatsen via vejledning til borgeren og medvirken til gennemførsel af vaccinationer lokalt i Vejen Kommune for sårbare grupper og i lokalt vaccinationscenter for en bredere gruppe af borgere.

Besked i Digital Post

Du vil få besked via Digital Post, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten.

Med tiden vil alle få tilbudt vaccination. Dog undtaget børn og gravide, som vaccinerne ikke er godkendt til på nuværende tidspunkt.

Status

Der bliver løbende åbnet op for nye aldersgrupper – en årgang ad gangen.

Vaccinationssted

Som udgangspunkt vil borgere i Vejen Kommune kunne blive henvist til vaccination i et vaccinationscenter i Esbjerg eller Kolding.

Fra uge 16 vil der være mulighed for vaccination i Troldesalen i Sportshotellet i Vejen om fredagen (Jacob Gades Allé 1). Bestilling af tid foretages på samme måde som ved vaccination i Kolding og Esbjerg.

Det er ikke muligt at blive vaccineret i eget hjem på nuværende tidspunkt.

Transport

Borgere, der ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination mod COVID-19, skal som udgangspunkt selv sørge for at komme til vaccinationscenteret eller få en af sine pårørende eller bekendte til at køre sig.

Borgere, der har varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at de er ude af stand til selv at befordre sig, vil kunne tilbydes transport til vaccination lokalt i Vejen Kommune.

Vaccinations-hotline

Hvis du

  • har brug for at få hjælp til at bestille tid til vaccination
  • har brug transport til et lokalt vaccinationssted i Vejen Kommune
  • har spørgsmål i forhold til hvordan du kan blive vaccineret

kan du kontakte vores vaccinations-hotline i Vejen Kommune på telefon 79 96 64 20 eller via mail til covidvacc@vejen.dk.

Sundhedsstyrelsen har lavet en guide, der fortæller hvordan det foregår fra du bliver indkaldt og til du er færdigvaccineret.

Bliv klogere på vaccinen

Sundhedsstyrelsen har udviklet en pjece med generel information om vaccination mod COVID-19.

Læs mere om vaccinationer mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller på Region Syddanmarks hjemmeside, hvor du også kan læse om de syddanske vaccinationscentre.

Desuden finder du svar på ofte stillede spørgsmål på hjemmesiden www.vacciner.dk. Det er også på denne hjemmeside du kan bestille tid til vaccination mod COVID-19, hvis du har modtaget brev i Digital Post eller i din postkasse.

Hvis du har generelle spørgsmål om vaccinationsprogrammet mod COVID-19, kan du ringe til COVID-19 hotline på telefon 70 20 02 33.