Retningslinjer for mundbind i de kommunale kørselsordninger

Vejen Kommune har udarbejdet retningslinjer for brug af mundbind ved kørsel i de kommunale kørselsordninger.

Se retningslinjerne

Vejen Kommune har vægtet at skabe enkle og håndterbare retningslinjer, som både borgerne, institutionerne og vores vognmænd kan bruge i dagligdagen.

Retningslinjerne er udarbejdet fra den udmeldte bekendtgørelse fra de statslige myndigheder, herunder bekendtgørelse nr. 1221 af 20. august 2020 ”Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.”, og Transport- og Boligministeriets vejledninger.