Notat: Retningslinjer for brug af mundbind i Vejen Kommunes kørselsordninger

Transport- og Boligministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 1221 af 20. august 2020 ”Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.” Bekendtgørelsen regulerer brug af mundbind i kollektiv trafik, uden specifik at nævne de kørselsordninger, som kommunerne bevilger kørsel til.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal anvendes mundbind ved skolekørsel og det fremgår af Transport- og boligministeriets hjemmeside, at Flextrafik og Flextur også er omfattet. Regionerne og KL har indgået aftale med Sundheds- og Ældreministeriet om brug af mundbind:

”Efter dialog med Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler KL og Danske Regioner derfor nu, at alle passagerer i sygetransporter og den visiterede FlexTrafik bruger mundbind under kørslen. Samtidig tilbydes gratis mundbind til de passagerer, der ikke selv har medbragt et mundbind.”

KL har den 14. august præciseret, at det også gælder visiteret transport med andre leverandører.

Retningslinjerne i Vejen Kommune tager derfor udgangspunkt i, at kommunens kørselsordninger skal sidestilles med al kollektiv trafik.

I bekendtgørelsen er der gjort undtagelser:

 • Kravet om brug af mundbind gælder ikke personer under 12 år.
 • Kravet gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Retningslinjerne

Følgende kørselsordninger er undtaget:

 • Kørsel til Sløjfen, Specialcentret på Højmarkskolen og Specialcentret på Østerbyskolen. Askov- Maltskole (§83)
 • Aflastningskørsel
 • Kørsel til beskyttet beskæftigelse:
  • Elmegade
  • Kærhøj
  • Nørrevang
  • Bøgelund i Jelling
 • Kørsel til aktivitets- og dagcenter
  • Blomsterengen daghjem
  • Skovvejens Daghjem
  • Fredenshjem
  • Knudepunktet
  • Nørrevangs daghjem
  • Rehab

Hvis borgeren kan håndtere at have mundbind på kan de selv vælge det.

Følgende kørselsordninger gælder kravet om mundbind for personer over 12 år:

 • Skolekørsel i forbindelse med trafikfarlige veje. Mundbind stilles til rådighed af Vejen Kommune
 • Skolekørsel i forbindelse med tilskadekomne elever. Mundbind stilles til rådighed af Vejen Kommune
 • Kørsel til almindelig og specialiseret genoptræning
 • Kørsel til kropsbårne hjælpemidler
 • Kørsel til aktivitets- og dagcentre og sygeplejeklinikker
  • Blomsterengens sygeplejeklinik
  • Fredenshjem sygeplejeklinik
  • Midtpunkt Holsted
  • Nørrevang sygeplejeklinik
  • Rødding Aktivitetshus
  • Vejen sygeplejeklinik
  • Åparken
  • Skodborg Aktivitetscenter
 • Kørsel til beskyttet beskæftigelse:
  • Lille Veum
  • Multiflex Kolding
  • Enghaven Dyre- og Naturpark
 • Lægekørsel, dog ikke hvis borgeren af helbredsmæssige grunde ikke kan bruge mundbind

Alle chauffører skal køre med mundbind eller visir.

Mundbind til borgere skal være af type 1 og mundbind type 2r eller visir.

I alle transportmidlerne, hvor der er krav om brug af mundbind vil der være ekstra mundbind, som kan udleveres af chaufføren.  Vejen Kommune stiller mundbind til rådighed for vognmændene til udlevering til borger, som ikke selv har medbragt.

Hvis en borger nægter at bruge mundbind med henvisning til, at de ikke kan det af helbredsmæssige grunde skal borgeren fortsat transporteres. Hvis ikke der er en gyldig grund til ikke at bruge mundbind må chaufføren køre uden at tage borgeren med. Tager en borgeren mundbind af under kørslen skal chaufføren ikke påtale dette.

Der skal i alle busser og taxi være tydelig skiltning om kravet til brug af mundbind. Det er vognmandens ansvar at sætte dette op.