Besøg på plejecentre - corona-restriktioner

Styrelsen for Patientsikkerhed påbød den 18. marts 2020, at alle landets plejecentre midlertidigt skulle være besøgsfrie pga. coronavirus/COVID-19. Med virkning fra og med den 2. juli 2020 er besøgsforbud ophævet på alle landets plejecentre, og dermed også på plejecentrene i Vejen Kommune.

Beboere på plejecentre er en gruppe borgere, som er sårbare overfor smitte. Og fordi så mange ældre bor sammen er risikoen for spredning af smitte på plejecentre stor, hvis først én beboer bliver smittet. Skulle dette ske, vil der straks blive genindført et besøgsforbud.

Ved symptomer på sygdom, aflægger man ikke besøg på plejecentrene i Vejen Kommune.

Vejen Kommune opfordrer derudover til, at besøgende stadig er omhyggelige med håndhygiejne og afstandskrav til beboere. Se efterfølgende omkring gode råd til besøgende.

Der er håndsprit tilgængelig ved hovedindgangene for besøgende og brug af mundbind eller visir er påkrævet fra plejecenterets hovedindgang og til beboerens bolig. Besøgende bedes selv medbringe mundbind. I beboernes bolig kan anvendelse af mundbind eller visir anbefales afhænge af muligheden for at overholde afstands anbefalingerne på 2 meter til beboeren. Derudover må der ikke knuses, kysses eller krammes.

Ved forplejning (f.eks. kaffe/kage) skal pårørende medbringe eget service, som medtages efter besøget. Beboeren skal spise/drikke af plejecentrets service.

Besøg foregår kun i den enkelte beboers lejlighed (ikke på fællesarealer). Vejen Kommune anbefaler max. 2 besøgende af gangen i beboerens lejlighed, ligesom kommunen fortsat opfordrer til at flest mulige besøg foregår på beboernes terrasser.

Vejen Kommune håber, at I har forståelse for og vil respektere vores anbefalinger, som er udarbejdet for at beskytte beboerne mod Covid-19.

Under besøget – gode råd

Under dit besøg, skal du være særligt opmærksom på at overholde de generelle anbefalinger for hygiejne, afstand og fysisk kontakt.

Hygiejne

Vask eller afsprit hænder som det første når du ankommer, og igen når du går.

Vask eller afsprit hænder hyppigt og grundigt, og altid efter du har hostet, nyst eller pudset næse.

Host og nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Bruger du engangslommetørklæde, så læg det i en lukket skraldepose med det samme, og vask eller sprit hænder lige efter.

Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg. Dette gælder særligt for fælles kontaktflader som f.eks. bordplader og håndtag. Men også ting som f.eks. pyntegenstande.

Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vandkander og krus, men brug i stedet egne genstande efter behov. Hvis besøgende og en beboer indtager mad og/eller drikke sammen, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, fx ved at samme person skænker og serverer eller ved, som nævnt ovenfor, at bruge egne genstande.

Afstand

Hold for forsigtighedens skyld 2 meters afstand til den person, du besøger.

Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den du besøger f.eks. kram, håndtryk og kindkys. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt at kontakten er kortvarig, og at du og den du besøger vasker hænder eller bruger håndsprit lige efter.

Hvis din pårørende har svært ved at forstå, at I skal holde afstand f.eks. fordi han eller hun har demens eller anden kognitiv svækkelse, så tal med ledelsen eller medarbejdere på det sted du skal besøge. Vi kan udlevere mundbind til dem, der har glemt at få et mundbind med.

Når besøget er slut, beder vi dig om at tørre kontaktfladerne af med vand og sæbe inden du går.