Vaccination

Borgere bosiddende på plejecenter:

Alle borgere bosiddende på plejecenter er vaccineret første gang – hen over de næste uger planlægges anden vaccination. De borgere der i mellemtiden er flyttet på plejecenter vil få tilbudt vaccine snarest muligt. Ved spørgsmål henvises til det lokale plejecenter.

Borgere over 65 år bosiddende i eget hjem som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje:

Den næste gruppe der får tilbudt vaccine, er borgere over 65 år bosiddende i eget hjem som modtager hjælp til både personlig pleje og praktisk bistand.

Hele denne gruppe har kommunen (efter samtykke) indsendt lister over til Sundhedsstyrelsen hvorefter borgerne har modtaget brev i deres E-boks (fysisk brev hvis de er fritaget for elektronisk post) hvor de opfordres til at bestille en tid til vaccination på vaccinationscentret i Esbjerg.

Såfremt du som borger selv er i stand til at komme til vaccinationscentret i Esbjerg må du gerne bestille tid her.

Har du brug for transport:

Hvis du har brug for transport skal du ikke umiddelbart selv bestille tid. Det skal dog bemærkes at der frigives ledige tider efterhånden som vaccinerne frigives.

Efterhånden som vi modtager vacciner oprettes vaccinationsdage på lokale vaccinationscentre på Aktivitetscentrene i kommunen, hvor du kan få tilbud om at blive vaccineret, og hvor du kan blive tilbudt transport.

De første vaccinationsdage lokalt bliver i uge 2, hvor de borgere der i denne omgang tilbydes vaccine er informeret. Vi opretter løbende nye vaccinationsdage i takt med at vi bliver tildelt flere vacciner. Borgerne informeres i takt med at vi får tildelt flere vacciner. Vi forventer at alle borgere i denne gruppe er vaccineret første gang indenfor de nærmeste uger. Du skal som borger ikke selv gøre noget, men afvente at du får besked om hvilken dag du bliver hentet og skal afsted til vaccination.

Frontpersonale:

Frontpersonalet i Ældreplejen er også en af de grupper, der vaccineres som nogle af de første. Nogle frontmedarbejdere vil blive vaccineret i forbindelse med de lokale vaccinationsdage for at sikre, at vi udnytter al den udsendte vaccine – andre vil blive vaccineret på vaccinationscentret i Esbjerg.

Generelt om vaccinen:

I øjeblikket får vi vacciner fra 2 forskellige medicinfirmaer – begge vacciner er ganske skrøbelige og tåler ikke at blive flyttet flere gange, ligesom et hætteglas skal anvendes indenfor kort tid efter det er anbrudt. Det gør at vi p.t. ikke har nogen mulighed for at tilbyde vaccination i eget hjem men kun i Esbjerg eller på de lokalt oprettede vaccinationssteder. Om vi på et tidspunkt får en vaccine, der er så holdbar, at dette bliver en mulighed vides ikke på nuværende tidspunkt.

Vaccinationskalender:

Sundhedsstyrelsen har udgivet nedenstående vaccinationskalender, hvor de næste grupper fremgår. Du vil som borger få besked direkte (via E-boks eller fysisk brev) når det bliver din tur. Der henstilles til tålmodighed og til at du ikke kontakter kommunen eller egen læge med spørgsmål, med mindre du mener du ifølge kalenderen burde have fået besked på nuværende tidspunkt.

Vaccinationskalender