Coronavirus: Konsekvenser i Vejen Kommune

Nedenfor kan du orientere dig indenfor de forskellige områder, som plejecentre, folkeskoler og kulturinstitutioner mm.

Vi opdaterer siden løbende.

Generel information om COVID-19 (coronavirus)

Vejen Kommune anbefaler, at du løbende orienterer dig om Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger. Der er oprettet en hjemmeside, hvor myndighederne samler oplysninger, vejledninger og retningslinjer. Her kan du få svar på dine spørgsmål om coronavirus.

Følg smittespredningen lokalt, regionalt og globalt.

Borgerservice

Sådan bestiller du tid

Uanset hvilket ærinde du har i Borgerservice, skal du bestille tid, hvilket kun kan ske pr. telefon.

Du kan bestille tid på telefon 79 96 50 00.

Du kan bestille tid i kommunens normale telefontid mandag-onsdag kl. 8.00-15.30, torsdag kl. 8.00- 16.30 og fredag kl. 8.00-12.30. 

For at mindske smitte med COVID-19 vil vi bede dig om kun at bestille tid til borgerservice, hvis det er akut.

 

Fremrykning af betalinger til leverandører

Virksomheder og leverandører har mulighed for at få fremrykket betalinger fra Vejen Kommune for at få afbødet de økonomiske konsekvenser af Coronavirus.

Se flere oplysninger om fremrykning af betalinger til leverandører.

Hvis du vil testes

Du skal altid ringe til din læge

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan selv booke tid på coronaprover.dk

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med en læge.

Du kan selv booke tid på coronaprover.dk

 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronasporingen.
 • Hvis du ønsker en test af en anden årsag.

Kviktest

Kom forbi til kviktest en gang om ugen, hvis du fx går fysisk på arbejde.

Det kan få en kviktest (test gennem næsen) lokalt i Vejen Kommune. I løbet af ugen kommer testenhederne ud til 12 forskellige byer i Vejen Kommune, så der er god mulighed for at blive testet. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på test stedet. Husk afstand og mundbind.

Steder og tidspunkter for kviktest

Mandag

Sted Tidspunkt
Vejen Idrætscenter 07.30-14.30
Vejen Hallen 15.00-19.00

Tirsdag

Sted Tidspunkt
Brørup Hallen 12.00-19.00
Hovborg Aktivitetshus 08.00-12.00
Lindknud Hallen 13.00-18.00

Onsdag

Sted Tidspunkt
Hærvejshallen i Bække 07.30-12.00
Andst Borger- og Aktivitetscenter 13.00-15.00
Gesten Fritidscenter 16.00-19.00

Torsdag

Sted Tidspunkt
Rødding Centret 07.30-19.00
Jels Motel og Sportscenter 08.00-18.30
Skodborg Hallen 08.30-18.00

¨

 

Fredag

Sted Tidspunkt
Medius Holsted 07.30-18.00
Glejbjerg Fritidscenter 13.00-18.00

 

Lørdag og søndag

Sted Tidspunkt
Vejen Idrætscenter 08.30-18.00

 

PCR-test uden tidsbestilling

Nu er det muligt for borgere og virksomheder i Vejen Kommune at blive testet med PCR test (svælgpodning) to faste dage om ugen i Vejen Kommune. Ambulance Syd rykker ind med to faste testdage mod COVID-19 i Vejen Kommune.

Både mandag og onsdag vil Ambulance Syds testenhed være tilstede i henholdsvis Vejen Idrætscenter og Rødding centeret. Der er tale om PCR-test (Svælgpodninger), der foretages uden tidsbestilling. Der er mulighed for test mellem klokken 8.30 og 11.30  samt mellem 12.10 og 17.30.

Hver mandag er testbilen fra Ambulance syd tilstede i Rødding Centret, Søndergyden 15, Rødding.

Hver onsdag er testbilen fra Ambulance syd til stede i Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, Vejen.

Borgere fra fem år kan komme og blive testet.

Når du møder frem til test, skal du overholde følgende retningslinjer:

 • Du må ikke have symptomer på COVID-19
 • Når der er kø, kommer du måske til at vente udendørs – så husk at være klædt på til det
 • Kommer du før kl. 8.30, så skal du vente udendørs
 • Du  skal anvende mundbind, når du kommer og stiller dig ind i køen
 • Medbring sygesikringsbevis
 • Der skal minimum være 2 meters afstand til hinanden i køen
 • Følg anvisningerne fra personalet
Krav om brug af mundbind

De skærpede krav om brug af mundbind/visir gælder på følgende områder

 • sundheds- og ældreområdet, samt visse dele af socialområdet
 • idræts- og foreningsfaciliteter
 • kulturinstitutioner
 • uddannelsesinstitutioner
 • Borgerservice
 • Jobcentret
 • Øvrige offentligt tilgængelige områder i Vejen Kommunes administration.

Kravet gælder lokaler, som offentligheden har adgang til.

Der er ikke krav om mundbind/visir i

 • Skoler og institutioner

Retningslinjer for mundbind i de kommunale kørselsordninger

Vejen Kommune har udarbejdet retningslinjer for brug af mundbind ved kørsel i de kommunale kørselsordninger.

Se retningslinjerne

Vejen Kommune har vægtet at skabe enkle og håndterbare retningslinjer, som både borgerne, institutionerne og vores vognmænd kan bruge i dagligdagen.

Retningslinjerne er udarbejdet fra den udmeldte bekendtgørelse fra de statslige myndigheder, herunder bekendtgørelse nr. 1221 af 20. august 2020 ”Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.”, og Transport- og Boligministeriets vejledninger.

Udlevering af mundbind

Du kan få udleveret mundbind vederlagsfrit, hvis du ikke selv har økonomisk mulighed for at købe mundbind, og hvis du modtager:

 • kontanthjælp,
 • uddannelseshjælp,
 • selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,
 • overgangsydelse,
 • ledighedsydelse,
 • ressourceforløbsydelse, eller
 • er social udsat på herberger og tilsvarende tilbud

Studerende kan også få udleveret mundbind vederlagsfrit. Studerende skal forevise studiekort (studiekort er et legitimationskort, som er tilgængeligt for studerende. Et simpelt studiekort, til identifikation på uddannelsesinstitutionen, udleveres ofte til den studerende af den pågældende uddannelsesinstitution, de er tilknyttet, og som ofte udleveres af uddannelsesinstitutionen).  Nogle studerende har ikke et studiekort og skal i stedet fremvise anden dokumentation for deltagelse i et uddannelsesforløb. 

Det er dog fortsat udgangspunktet, at man køber sine mundbind selv.

Du kan få udleveret 5-10 stk. mundbind ad gangen.

Udleveringssteder:

 • Borgerservice
 • Jobcenter (borgerhenvendelser på BASEN henvises til Borgerservice/Jobcenter)
 • BUC
 • IUC (Egely, Fr. d. 7's Gade 3, Vejen. Mundbind udleveres mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 8.00 og kl. 9.00 samt torsdage fra kl. 9.00 – 16.00. Der udleveres til integrationsborgere – flygtninge og indvandrere) 
 • Sociale institutioner i kommunen udleverer til de borgere, som de kender

Mundbind skal afhentes inden for kommunens åbningstider. 

Kultur, fritid og idræt

Indendørs kultur er lukket

Det gælder teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og musik- og kulturskoler.

Indendørs idræt og fritid er lukket

Det gælder lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, der er lukket for offentligheden i forbindelse med udøvelse af deres idræt.

Udendørs kulturinstitutioner

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes 1. marts med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.

Udendørs idræts- og foreningsaktiviteter

Forsamlingsforbuddet hæves 1. marts fra 5 til 25 personer til udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Socialområdet

Indenrigs- og socialministeriet har besluttet, at der indføres besøgsrestriktioner for sociale tilbud med borgere i en risikogruppe i forhold til smitte med Coronavirussygdom (Covid-19).

Det betyder at der indføres et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud.

Ledelsen har mulighed for at, tillade besøg fra 1-2 faste besøgspersoner. Kontakt den lokale ledelse for nærmere information.

Orienteringsskrivelse - besøgsrestriktioner

Sundhedsområdet

Brug af mundbind

Retningslinjer for brug af mundbind på Sundhedscenteret:

 • Borgere skal bruge mundbind på gangene, venterummene, og i kantinen.
 • Til og fra træningsrummene skal der bruges mundbind, men ikke under træningen. Under træningen er det frivilligt at bruge mundbind.
 • Ved træning og undervisning på hold vil der være et særligt fokus på at overholde retningslinjerne
 • Husk at retningslinjer omkring afstand, afspritning, håndhygiejne mm. fortsat er yderst vigtige.

Få mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller spørg det personale, som du har kontakt til på Sundhedscentret.

Træning 

Vi har et træningstilbud til alle borgere med behov herfor og vi har fokus på at mindske risikoen for smitte.

Træningstilbuddet foregår derfor

 • Fortrinsvis som vejledning i hjemmetræning med opfølgning ved fysio- eller ergoterapeut i de mange tilfælde, hvor det fungerer.
 • Som træning på sundhedscentret eller i eget hjem – individuelt eller med få personer ad gangen, hvis vejledning på afstand ikke kan lade sig gøre.

Vi fortæller hvordan man skal forholde sig, så vi holder afstand, har god hygiejne og tager hensyn når vi har direkte kontakt.

Sundhedsplejen/Børnefysioterapien

Sundhedsplejens/Børnefysioterapiens indsatser fungerer på normal vis, dog med visse restriktioner i henhold til COVID-19.

Se kontaktoplysninger og information om aflysninger i sundhedsplejen og børnefysioterapien.

Tandpleje

Tandplejen varetager en kritisk funktion, og er derfor ikke lukket ned.

Har du en tid på klinikken, er din tid derfor ikke aflyst.

Vi opfordrer til at barnet max har én ledsager med. Pga. Covid-19 bør vi være så få som muligt på klinikken.

Alle over 12 år skal bære mundbind, når de kommer, og mens de er på klinikken. 

Der er forsinkelser i forhold til indkaldelser, men vi vurderer hver enkelt patients situation ud fra Sundhedsstyrelsens kriterier. 
Vi starter med dem der har størst behov. 

Vi sender besked via Digital Post.

Her passer vi godt på hinanden, og derfor må der max. vente 5 personer i venteværelset.

Husk afstand, håndsprit og mundbind.

Skal du have fat i tandplejen, kan du ringe på telefon 79 96 54 50. Skal du have fat i tandregulering kan du ringe på telefon 79 96 54 60.

Den bedste omsorg er omtanke.

Tilbud om selvisolation

Hvis du er påvist smittet med COVID-19 med milde eller ingen symptomer og IKKE har mulighed for etablere selvisolation i dit hjem kan du komme i betragtning til selvisolation uden for dit hjem på en ekstern isolationsfacilitet.

Du skal være selvhjulpen, og herudover skal du opfylde et eller flere af nedenstående 3 kriterier:

 • Du deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse
 • Du deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID -19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra
 • Du deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

I Vejen Kommune foregår selvisolationen uden for eget hjem i samarbejde med Vejen Idrætscenter som anviser lokaliteten.

Fra 30. november 2020 tilbydes forplejning vederlagsfrit under opholdet. Forplejning dækker tre daglige hovedmåltider, som tilbydes som en del af indkvarteringen. Vejen Idrætscenter står for forplejningen.

Visitationen foretages af Erhverv & Borgerservice der foretager en individuel vurdering af, om du opfylder kriterierne, og i bekræftende fald, vil du blive tilbudt isolationsophold uden for dit eget hjem.

Kontakt til Erhverv & Borgerservice kan ske på tlf. 79 96 65 18 eller 79 96 65 02.

Hvis behovet opstår uden for Erhverv & Borgerservice's åbningstid kan Akutsygeplejen kontaktes, tlf. 30 92 33 00.

Vaccination

Status og planer i Vejen Kommune pr. dags dato omkring vaccinationerne for Covid-19

Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder har udarbejdet et vaccinationsprogram for at vaccinere danskerne mod COVID-19.

Sundhedsstyrelsen prioriterer løbende, hvilke grupper der skal tilbydes vaccination mod COVID-19, i takt med at vaccinerne bliver leveret til Danmark.

Hvem tilbydes vaccine?

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteret rækkefølge, som kan ses på Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Besked i Digital Post

Du vil få besked via Digital Post, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten.

Med tiden vil alle få tilbudt vaccination. Dog undtaget børn og gravide, som vaccinerne ikke er godkendt til på nuværende tidspunkt.

Status

Statens Serum Institut har sendt brev ud til den tredje gruppe borgere, som er personer over 85 år, med besked om, at de kan blive vaccineret.

Vaccinationssted

Som udgangspunkt vil borgere i Vejen Kommune kunne blive henvist til vaccination i et vaccinationscenter i Esbjerg eller Kolding.

Borgere der ikke selv kan transportere sig til disse vaccinationscentre, på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, vil kunne tilbydes vaccination i Vejen Kommune. Det er ikke muligt at blive vaccineret i eget hjem, på grund af de krav, der er til opbevaring, transport og opblanding af de COVID–19 vacciner, der på nuværende tidspunkt er godkendte.

Transport

Borgere, der ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination mod COVID-19, skal som udgangspunkt selv sørge for at komme til vaccinationscenteret eller få en af sine pårørende eller bekendte til at køre sig.

Borgere, der har varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at de er ude af stand til selv at befordre sig, vil kunne tilbydes vaccination lokalt i Vejen, Rødding, Holsted og Brørup. Der vil være mulighed for at få transport til disse lokale vaccinationscentre.

Hvis du har brug for at blive vaccineret på et af de lokale vaccinationscentre skal du ikke bestille tid til vaccination.

Ved kontakt til Vejen Kommune vil du kunne blive skrevet på en liste og få besked, når der er mulighed for vaccination på et af centrene. Det er desværre ikke muligt at oplyse, hvornår der næste gang vil være mulighed for vaccination lokalt. Borgere som er skrevet op til et lokalt tilbud vil blive kontaktet, når de får en tid.

Hvis du er 65 år eller derover og modtager pleje eller praktisk hjælp fra hjemmeplejen eller fra en af de private firmaer, der leverer hjemmepleje i Vejen Kommune og har oplyst, at du har behov for transport til vaccination, så er du skrevet op på en liste og skal ikke gøre yderligere.

Vaccinations-hotline

Hvis du

 • har brug for at få hjælp til at bestille tid til vaccination
 • har brug for at benytte et lokalt vaccinationstilbud og brug for transport hertil
 • har spørgsmål i forhold til at blive vaccineret

kan du kontakte vores vaccinations-hotline i Vejen Kommune på telefon 79 96 64 20 eller via mail til covidvacc@vejen.dk.

Sundhedsstyrelsen har lavet en guide, der fortæller hvordan det foregår fra du bliver indkaldt og til du er færdigvaccineret

Bliv klogere på vaccinen

Sundhedsstyrelsen har udviklet en pjece med generel information om vaccination mod COVID-19.

Læs mere om vaccinationer mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller på Region Syddanmarks hjemmeside, hvor du også kan læse om de syddanske vaccinationscentre.

Desuden finder du svar på ofte stillede spørgsmål på hjemmesiden www.vacciner.dk. Det er også på denne hjemmeside du kan bestille tid til vaccination mod COVID-19, hvis du har modtaget brev i Digital Post eller i din postkasse.

Hvis du har generelle spørgsmål om vaccinationsprogrammet mod COVID-19, kan du ringe til COVID-19 hotline på telefon 70 20 02 33.

Ældreområdet

Rådgivningscenter - hjælpemidler

Grundet corona er rådgivningscentret på Hjælpemiddelservice Vejen i Brørup lukket midlertidigt på ubestemt tid. Kontakt i stedet hjælpemiddelteamet på mail hjaelpemiddelteamet@vejen.dk eller tlf. 79 96 63 81. 

Madservice

Levering af mad til hjemmeboende borgere fra storkøkkenet i Holsted - Madservice Vejen - fungerer helt som sædvanligt - se Madservice Vejens hjemmeside.

Besøg på plejecentre

Læs om forholdsregler ved besøg på plejecentre

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene Fredenshjem, Knudepunktet, Aktiv Center Midtpunktet Holsted og Rødding Aktivitetshus følger gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Det er derfor vigtigt, at du laver en aftale med personalet i husene inden du møder op personligt.

Kontaktoplysninger

Fredenshjem telefon 79 96 57 50
Knudepunktet telefon 79 96 57 44
Aktiv center Midtpunktet Holsted telefon 24 80 15 96
Rødding Aktivitetshus telefon 79 96 57 99