Coronavirus: Konsekvenser i Vejen Kommune

Nedenfor kan du orientere dig indenfor de forskellige områder, som plejecentre, folkeskoler og kulturinstitutioner mm.

Vi opdaterer siden løbende.

Generel information om COVID-19 (coronavirus)

Vejen Kommune anbefaler, at du løbende orienterer dig om Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger. Der er oprettet en hjemmeside, hvor myndighederne samler oplysninger, vejledninger og retningslinjer. Her kan du få svar på dine spørgsmål om coronavirus.

Borgerservice

Sådan bestiller du tid

Uanset hvilket ærinde du har i Borgerservice, skal du bestille tid, hvilket kun kan ske pr. telefon.

Der er åbnet for tidsbestilling på telefon 79 96 50 00.

Du kan bestille tid i kommunens normale telefontid mandag-onsdag kl. 8.00-15.30, torsdag kl. 8.00- 16.30 og fredag kl. 8.00-12.30.

”Vi betjener telefonerne så hurtigt vi kan. Jeg vil derfor anbefale, at man overvejer at udsætte knap så nødvendige ærinder nogle dage,” siger Peer Rexen.

Fremrykning af betalinger til leverandører

Virksomheder og leverandører har mulighed for at få fremrykket betalinger fra Vejen Kommune for at få afbødet de økonomiske konsekvenser af Coronavirus.

Se flere oplysninger om fremrykning af betalinger til leverandører.

Jobcenter

Jobcenter Vejen er genåbnet.

Læs mere om genåbningen.

Kultur & Fritid

Der er endnu ikke åbent for selvbetjening på biblioteket – læs mere om, hvordan genåbningen foregår på biblioteket.

Renovation

Genbrugspladserne i Vejen Kommune er åbne med de almindelige åbningstider. 

Se mere på genbrugspladsens side.

Indsamlingen af dagrenovation og tømning af genbrugsbeholdere fortsætter uændret.

Skoler og børn

Du kan læse mere på skoleområdet.

Socialområdet

På socialområdet er der stor forskel på, hvordan borgere, beboere og brugere oplever situationen. Derfor kommunikeres der direkte med brugere og pårørende på de enkelte institutioner.

Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet version 4

Sundhedsområdet

Træning 

Vi har et træningstilbud til alle borgere med behov herfor og vi har fokus på at mindske risikoen for smitte.

Træningstilbuddet foregår derfor

  • Fortrinsvis som vejledning i hjemmetræning med opfølgning ved fysio- eller ergoterapeut i de mange tilfælde, hvor det fungerer.
  • Som træning på sundhedscentret eller i eget hjem – individuelt eller med få personer ad gangen, hvis vejledning på afstand ikke kan lade sig gøre.

Vi fortæller hvordan man skal forholde sig, så vi holder afstand, har god hygiejne og tager hensyn når vi har direkte kontakt.

Sundhedsplejen/Børnefysioterapien

Sundhedsplejens/Børnefysioterapiens indsatser fungerer på normal vis, dog med visse restriktioner i henhold til COVID-19.

Se kontaktoplysninger og information om aflysninger i sundhedsplejen og børnefysioterapien.

Tandpleje

Vi vurderer hver enkelt patients situation ud fra Sundhedsstyrelsens kriterier. 

Vi sender besked i e-boks eller ringer til jer og informerer om tiden. I vil blive vejledt i hvordan I skal jer. 

HUSK god hygiejne, hold afstand og tag hensyn.

Skal du have fat i tandplejen, kan du ringe på telefon 79 96 54 50. Skal du have fat i tandregulering kan du ringe på telefon 79 96 54 60.

Tilbud om selvisolation

Hvis du er påvist smittet med COVID-19 og IKKE har mulighed for etablere selvisolation i dit hjem kan du komme i betragtning til selvisolation uden for dit hjem på en ekstern isolationsfacilitet.

Du skal være selvhjulpen, og herudover skal du opfylde et eller flere af nedenstående 3 kriterier:

  • Du deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse
  • Du deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID -19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra
  • Du deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

I Vejen Kommune foregår selvisolationen uden for eget hjem på Kærdalen 1, 6600 Vejen.

Kærdalen sørger for forplejning morgen, middag og aften mod egenbetaling på max. 150 kr.
Efter endt ophold vil du modtage en regning på forplejningen.

Visitationen i Ældre og Rehabilitering vil lave en individuel vurdering af, om du opfylder kriterierne, og i bekræftende fald, vil de tilbyde dig isolationsophold uden for dit eget hjem.

Kontakt Visitationen på tlf. 79 96 64 93.

Hvis behovet opstår i weekenden kan akutsygeplejen kontaktes, tlf. 30 92 33 00.

Ældreområdet

Rådgivningscenter - hjælpemidler

Rådgivningscentret på Hjælpemiddelservice Vejen i Brørup er lukket på ubestemt tid. Kontakt i stedet hjælpemiddelteamet på tlf. 79 96 63 81 eller mail hjaelpemiddelteamet@vejen.dk.

Madservice

Levering af mad til hjemmeboende borgere fra storkøkkenet i Holsted - Madservice Vejen - fungerer helt som sædvanligt - se Madservice Vejens hjemmeside.

Besøg på plejecentre

Læs om besøgsrestriktioner.

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene Bøgevang, Fredenshjem, Knudepunktet, Aktiv Center Midtpunktet Holsted og Rødding Aktivitetshus er åbnet igen efter gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Det er derfor vigtigt, at du laver en aftale med personalet i husene inden du møder op personligt.

Kontaktoplysninger

Bøgevang tlf. 75 38 80 09
Fredenshjem tlf. 79 96 57 50
Knudepunktet tlf. 79 96 57 44
Aktiv center Midtpunktet Holsted tlf. 24 80 15 96
Rødding Aktivitetshus tlf. 79 96 57 99