Coronavirus: Konsekvenser i Vejen Kommune

Hvis du vil testes

Kviktest - steder og tidspunkter

PCR test med tidsbestilling

PCR test uden tidsbestilling

Der er flere forskellige muligheder for at blive testet både lokalt i Vejen Kommune og i de faste testcentre i Syddanmark.

Der er to typer af test

 • PCR test, hvor prøven tages fra svælget.
 • Kviktest, hvor prøven tages fra næsen

PCR test med tidsbestilling

Du kan selv booke tid på coronaprover.dk, hvis:

 • Du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med en læge.
 • Du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen.
 • Du ønsker en test af en anden årsag.

Du skal altid ringe til din læge, hvis:

 • Du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Du er bekymret eller i tvivl.
 • Det drejer sig om et barn under 2 år.

PCR-test uden tidsbestilling

Nu er det muligt for borgere og virksomheder i Vejen Kommune at blive testet med PCR test (svælgpodning) to faste dage om ugen. Ambulance Syd rykker ind med to faste testdage mod COVID-19 i Vejen Kommune.

Mandag

Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding
I tidsrummet 8.30 - 17.30.

Onsdag

OBS - nyt teststed!
Troldesalen, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen
I tidsrummet 8.30 - 17.30.

Borgere fra fem år kan komme og blive testet.

Når du møder frem til test, skal du overholde følgende retningslinjer:

 • Du må ikke have symptomer på COVID-19
 • Når der er kø, kommer du måske til at vente udendørs – så husk at være klædt på til det
 • Kommer du før kl. 8.30, så skal du vente udendørs
 • Du skal anvende mundbind, når du skal testes
 • Medbring sygesikringsbevis
 • Der skal minimum være 2 meters afstand til hinanden i køen
 • Følg anvisningerne fra personalet

Kviktest - lokalt i Vejen Kommune

Kom forbi til kviktest en gang om ugen, hvis du fx går fysisk på arbejde.

Du kan få en kviktest (test gennem næsen) lokalt i Vejen Kommune.
I Region Syddanmark er der lavet aftale med Carelink om hurtigtest på borgere  over 6 år. Børn under 15 år skal være i følge med en forælder eller værge. Børn skal selv kunne medvirke til testen. Bemærk i øvrigt, at test kun udføres på børn, unge og voksne borgere, der frivilligt medvirker dertil.
I løbet af ugen kommer testenhederne ud til 12 forskellige byer i Vejen Kommune, så der er god mulighed for at blive testet. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på test stedet. Husk afstand og mundbind.

Svar på kviktest

Når du bliver kvik-testet får du svar på en sms inden for 15 minutter, uanset om testen er negativ eller positiv. Denne dokumentation kan anvendes til arbejdsgiver eller andre som kræve fremvisning af negativ test.

Steder og tidspunkter for kviktest

Bemærk, at kviktests i Vejen er flyttet fra Idrætscenteret til Troldesalen.

Mandag

Sted Tidspunkt
Troldesalen
Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen
12.00-18.00

Tirsdag

Sted Tidspunkt
Troldesalen
Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen
12.00-18.00

Onsdag

Sted Tidspunkt
Brørup Hallen
Byagervej 3, 6650 Brørup
13.00-18.00

Torsdag

Sted Tidspunkt
Rødding Centeret
Søndergyden 15, 6630 Rødding
11.00-16.00
Hovborg Aktivitetshus
Lindevej 7A, 6682 Hovborg
17.00-19.00

Fredag

Sted Tidspunkt
Troldesalen
Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen
12.00-18.00
Medius Holsted
Højmarksvej 18, 6670 Holsted
12.00-18.00

Lørdag

Sted Tidspunkt
Troldesalen
Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen

12.00-18.00

Søndag

Sted Tidspunkt
Troldesalen
Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen
12.00-18.00

OBS Sidste dag med kviktest generelt er den 9. oktober 2021.

Kviktest - i Carelinks faste teststeder

Se tider, steder og tidspunkter på Carelinks hjemmeside

Coronapas

Corona (COVID-19) pas er en personlig dokumentation, som kan bruges til at dokumentere en negativ test for COVID-19, eller at du er færdigvaccineret for COVID-19.
Læs om passene på sundhed.dk

Sundhedsområdet

Brug af mundbind

Retningslinjer for brug af mundbind på Sundhedscenteret:

 • Borgere skal bruge mundbind på gangene, venterummene, og i kantinen.
 • Til og fra træningsrummene skal der bruges mundbind, men ikke under træningen. Under træningen er det frivilligt at bruge mundbind.
 • Ved træning og undervisning på hold vil der være et særligt fokus på at overholde retningslinjerne
 • Husk at retningslinjer omkring afstand, afspritning, håndhygiejne mm. fortsat er yderst vigtige.

Få mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller spørg det personale, som du har kontakt til på Sundhedscentret.

Træning 

Vi har et træningstilbud til alle borgere med behov herfor og vi har fokus på at mindske risikoen for smitte.

Træningstilbuddet foregår derfor

 • Fortrinsvis som vejledning i hjemmetræning med opfølgning ved fysio- eller ergoterapeut i de mange tilfælde, hvor det fungerer.
 • Som træning på sundhedscentret eller i eget hjem – individuelt eller med få personer ad gangen, hvis vejledning på afstand ikke kan lade sig gøre.

Vi fortæller hvordan man skal forholde sig, så vi holder afstand, har god hygiejne og tager hensyn når vi har direkte kontakt.

Sundhedsplejen/Børnefysioterapien

Sundhedsplejens/Børnefysioterapiens indsatser fungerer på normal vis, dog med visse restriktioner i henhold til COVID-19.

Se kontaktoplysninger og information om aflysninger i sundhedsplejen og børnefysioterapien.

Tilbud om selvisolation

Hvis du er påvist smittet med COVID-19 med milde eller ingen symptomer og IKKE har mulighed for etablere selvisolation i dit hjem kan du komme i betragtning til selvisolation uden for dit hjem på en ekstern isolationsfacilitet.

Du skal være selvhjulpen, og herudover skal du opfylde et eller flere af nedenstående 3 kriterier:

 • Du deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse
 • Du deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID -19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra
 • Du deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

I Vejen Kommune foregår selvisolationen uden for eget hjem i samarbejde med Vejen Idrætscenter som anviser lokaliteten.

Fra 30. november 2020 tilbydes forplejning vederlagsfrit under opholdet. Forplejning dækker tre daglige hovedmåltider, som tilbydes som en del af indkvarteringen. Vejen Idrætscenter står for forplejningen.

Visitationen foretages af Erhverv & Borgerservice der foretager en individuel vurdering af, om du opfylder kriterierne, og i bekræftende fald, vil du blive tilbudt isolationsophold uden for dit eget hjem.

Kontakt til Erhverv & Borgerservice kan ske på tlf. 79 96 65 18 eller 79 96 65 02.

Hvis behovet opstår uden for Erhverv & Borgerservice's åbningstid kan Akutsygeplejen kontaktes, tlf. 30 92 33 00.

Vaccinationscenter i Vejen Kommune

Vi har lukket det lokale vaccinationscenter i Vejen Kommune.

Du vil skulle finde vaccinationstilbud andre steder i regionen:

Vaccinetilbud i Region Syddanmark

Hvad skal du gøre inden vaccinationen

 • Tjek din Digitale Post, for invitation til vaccination.
 • Hvis du ønsker at blive vaccineret, bestiller du tider til første og anden vaccination på www.vacciner.dk
 • Du har måske pårørende som kan hjælpe dig med at bestille tid.

Når du skal vaccineres

 • Det er vigtigt at møde til tiden, men helst ikke før 10-15 minutter inden vaccinationstidspunktet.
 • Husk mundbind.
 • Du bedes have dit sygesikringsbevis klar til at vise på opfordring.
 • Du skal vaccineres i skulderen, så tag gerne løst tøj på frem for en stram skjorte eller langærmet kjole.

HUSK løbende at tjekke om der er en invitation til vaccination i din Digitale Post.