Coronavirus: Konsekvenser i Vejen Kommune

Nedenfor kan du orientere dig indenfor de forskellige områder, som plejecentre, folkeskoler og kulturinstitutioner mm.

Vi opdaterer siden løbende.

Generel information om COVID-19 (coronavirus)

Vejen Kommune anbefaler, at du løbende orienterer dig om Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger. Der er oprettet en hjemmeside, hvor myndighederne samler oplysninger, vejledninger og retningslinjer. Her kan du få svar på dine spørgsmål om coronavirus.

Du skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre eller private hjem, hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte.

Borgerservice

Borgerservice i Vejen Kommune er genåbnet. For at blive betjent skal du bestille tid, før du møder op

Hidtil har Borgerservice kørt med nødberedskab, hvor kun de allermest presserende henvendelser er blevet håndteret. Men nu er Borgerservice åben for alle som led i regeringens gradvise genåbning af Danmark.

”Ligesom alle andre skal vi holde afstand, så der vil ikke være plads til ret mange ad gangen inde i Borgerservice. For at undgå, at folk kommer til at stå i kø og vente udenfor i al slags vejr, indfører vi krav om tidsbestilling ved alle ærinder i Borgerservice. Man kan altså ikke længere bare komme ind fra gaden og blive betjent, når vi genåbner onsdag” understreger Erhvervs og Borgerservice chef Peer Rexen.

Sådan bestiller du tid

Uanset hvilket ærinde du har i Borgerservice, skal du bestille tid, hvilket kun kan ske pr. telefon.

Der er åbnet for tidsbestilling på telefon 79 96 50 00.

Du kan bestille tid i kommunens normale telefontid mandag-onsdag kl. 8.00-15.30, torsdag kl. 8.00- 16.30 og fredag kl. 8.00-12.30.

”Vi betjener telefonerne så hurtigt vi kan, men specielt her i starten kan der være risiko for ventetid, når man ringer for at få en tid. Jeg vil derfor anbefale, at man overvejer at udsætte knap så nødvendige ærinder nogle dage,” siger Peer Rexen.

Fremrykning af betalinger til leverandører

Virksomheder og leverandører har mulighed for at få fremrykket betalinger fra Vejen Kommune for at få afbødet de økonomiske konsekvenser af Coronavirus.

Se flere oplysninger om fremrykning af betalinger til leverandører.

Jobcenter

Genåbning af Jobcenter Vejen

Jobcenter Vejen er genåbnet.

Læs mere om genåbningen.

Kultur & Fritid

Der er endnu ikke åbent for selvbetjening på biblioteket – læs mere om, hvordan genåbningen foregår på biblioteket.

Indendørs sports- og fritidsfaciliteter som idrætscentre, haller, fitnesscentre og svømmehaller er lukkede.

Vi anbefaler, at du holder dig orienteret via deres egne hjemmesider eller Facebooksider.

Renovation

Genbrugspladserne i Vejen Kommune er åbne med de almindelige åbningstider. 

Se mere på genbrugspladsens side.

Indsamlingen af dagrenovation og tømning af genbrugsbeholdere fortsætter uændret.

Skoler og børn

Dagtilbud og skoler i Vejen Kommune genåbner 15. april.

Du kan læse mere på dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Socialområdet

På socialområdet er der stor forskel på, hvordan borgere, beboere og brugere oplever situationen. Derfor kommunikeres der direkte med brugere og pårørende på de enkelte institutioner.

Besøg på sociale tilbud

 

Sundhedsområdet

Træning 

Vi har et træningstilbud til alle borgere med behov herfor og vi har fokus på at mindske risikoen for smitte.

Træningstilbuddet foregår derfor

  • Fortrinsvis som vejledning i hjemmetræning med opfølgning ved fysio- eller ergoterapeut i de mange tilfælde, hvor det fungerer.
  • Som træning på sundhedscentret eller i eget hjem – individuelt eller med få personer ad gangen, hvis vejledning på afstand ikke kan lade sig gøre.

Vi fortæller hvordan man skal forholde sig, så vi holder afstand, har god hygiejne og tager hensyn når vi har direkte kontakt.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen prioriterer besøg til familier med børn i alderen 0-1 år. Besøgene varetages af distriktssundhedsplejersken og aftales individuelt med familierne. Besøg afholdes efter faglig vurdering på Brørup Sundhedscenter i sundhedsplejens konsultationslokaler eller i hjemmet.

Bemærk: - Feriebemanding hen over påsken kan betyde, at det IKKE er distriktssundhedsplejersken der kontakter familierne.

Kontakt til Sundhedsplejen på hverdage mellem 8-9 på tlf. 79 96 69 69.

Børnefysioterapien

Børnefysioterapien tilbyder telefonisk opfølgning på træningsforløb, samt telefonisk kontakt til nyhenviste børn og unge. Besøg afholdes efter faglig vurdering på Brørup Sundhedscenter i Børnefysioterapiens træningslokale eller i hjemmet.

Se kontaktoplysninger og information om aflysninger i sundhedsplejen og børnefysioterapien.

Tandpleje

Tandplejen åbner gradvist op igen

Vi vurderer hver enkelt patients situation ud fra Sundhedsstyrelsens kriterier. Vi starter med dem, der har størst behov.

Vi sender besked i e-boks eller ringer til jer og informerer om tiden. I vil blive vejledt i hvordan I skal jer. 

HUSK god hygiejne, hold afstand og tag hensyn.

Skal du have fat i tandplejen, kan du ringe på telefon 79 96 54 50. Skal du have fat i tandregulering kan du ringe på telefon 79 96 54 60, helst mellem 8:00-12:00.

Ældreområdet

Ældreområdet: Information om Coronavirus / covid-19

De fleste ansatte i Vejen Kommune, der arbejder indenfor ældreområdet, er fortsat på arbejde for at sikre den nødvendige hjælp til ældre og sygdomsramte borgere. Der er indført en række forebyggende tiltag for at begrænse smittespredningen - specielt i forhold til de kommunale plejecentre. Desuden er alle aktivitetscentre lukket og aktivitetstilbud på plejecentre opretholdes kun for plejecentrenes beboere.

Midlertidig ændring i hjemmehjælpen grundet coronavirus

For at reducere risikoen for smittespredning af coronavirussen og for at sikre, at der er tilstrækkelig med medarbejdere til at kunne løse de store opgaver sundhedsvæsenet står over for, vil der i begrænset omfang kunne ske ændring i den hjælp der leveres fra ældre- og rehabiliteringsområdet i Vejen Kommune.

Hjælp til sygepleje, pleje, medicin, indkøb, tøjvask og rengøring vil blive udført som det vigtigste, men det vil bero på en sundhedsfaglig vurdering i det enkelte tilfælde, hvis der midlertidigt bliver ændret i hjælpens omfang.

Klippekortsordningen og dele af den hjælp der gives til rehabilitering er midlertidig lukket ned foreløbigt til medio maj.

Får du ændret i hjælpen kontakter Vejen Kommune dig. Har du spørgsmål om din hjælp, kan du kontakte kommunen, som du plejer.

Vi opfordrer samtidig til, at du er i kontakt med familie og venner i den kommende periode og får støtte og hjælp. Men undgå kontakt med familie og venner som har symptomer på forkølelse eller influenza. Generelt bør I følge rådene om at begrænse fysisk kontakt, holde afstand, vaske hænder med vand og sæbe ofte og nyse/hoste i ærmet.

Du og dine pårørende kan holde jer orienteret generelt om situationen med coronavirus via TV, radio eller på www.coronasmitte.dk

Rådgivningscenter - hjælpemidler

Rådgivningscentret på Hjælpemiddelservice Vejen i Brørup er lukket på ubestemt tid. Kontakt i stedet hjælpemiddelteamet på tlf. 79 96 63 81 eller mail hjaelpemiddelteamet@vejen.dk

Madservice

Levering af mad til hjemmeboende borgere fra storkøkkenet i Holsted - Madservice Vejen - fungerer helt som sædvanligt - se Madservice Vejens hjemmeside

Besøg på plejecentre

Som plakaten på denne side fortæller, er det - grundet Covid-19 - midlertidigt ikke muligt at besøge beboere på plejecentre i Vejen Kommune - medmindre der er tale om kritiske situationer. Hvis du som nær pårørende til en beboer på et plejecenter har svært ved at fastholde kontakten f.eks. via telefon, kan du rette henvendelse til det aktuelle plejecenter og forsøge sammen med centerets medarbejdere at finde ud af om kontakten kan fastholdes f.eks. ved kontakt via Skype og Facetime eller der kan laves en aftale om korte møder udendørs. 

 

Vejen Kommune har brug for din hjælp

Vejen Kommune har brug for din hjælp.

I takt med at situationen med COVID-19 spidser til, forudser vi, at vi kan få brug for flere kræfter i Vejen Kommune for at kunne opretholde alle nødvendige funktioner.

Vi får brug for mange forskellige kompetencer, særligt inden for det sundhedsfaglige og socialfaglige område.

Det kan være, du er på pension, er beskæftiget inden for et andet område i dag eller er under uddannelse.
Hvis du har mulighed for at give en hånd med, så vil vi gerne i kontakt med dig.

Registrer dig i Vejen Kommunes jobbank ved at sende en mail til jobbank@vejen.dk med dine kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af dine kvalifikationer og baggrund. Så kontakter vi dig, når og hvis vi får brug for dig.

I det omfang, vi finder det nødvendigt i forhold til opgaveløsningen, vil vi trække en straffeattest.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte leder i Ældre og Rehabilitering Søren Josefsen på SSJO@vejen.dk / 30 17 04 40.