Coronavirus: Konsekvenser i Vejen Kommune

Nedenfor kan du orientere dig indenfor de forskellige områder, som plejecentre, folkeskoler og kulturinstitutioner mm.

Vi opdaterer siden løbende.

Generel information om COVID-19 (coronavirus)

Vejen Kommune anbefaler, at du løbende orienterer dig om Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger. Der er oprettet en hjemmeside, hvor myndighederne samler oplysninger, vejledninger og retningslinjer. Her kan du få svar på dine spørgsmål om coronavirus.

Du skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre eller private hjem, hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte.

Borgerservice

Borgerservice lukker ned for borgerhenvendelse foreløbigt til 14. april 2020. Har du brug for at komme i kontakt med Borgerservice, vil du stadig telefonisk kunne kontakte din sagsbehandler eller ringe på hovednummer 7996 5000. 

Du vil fortsat modtage de ydelser, du er berettiget til. 
Der kan udbetales penge til borgere, der kan have særlige behov.

Vi hjælper alene med pas, kørekort, oprettelse af CPR.nr, vielse mm, hvis det er absolut nødvendigt, mens der er lukket ned.

 

Fremrykning af betalinger til leverandører

Virksomheder og leverandører har mulighed for at få fremrykket betalinger fra Vejen Kommune for at få afbødet de økonomiske konsekvenser af Coronavirus.

Se flere oplysninger om fremrykning af betalinger til leverandører.

Jobcenter

Jobcentret lukker ned for alle borgerhenvendelser foreløbigt til 14. april 2020. 
Du vil fortsat modtage de ydelser, du er berettiget til.

Se kontaktoplysninger for de enkelte afdelinger i Jobcenter Vejen.

Kultur & Fritid

Biblioteker, museer og Musikskolen holder lukket foreløbig til 14. april 2020.

Sportshaller, svømmehaller, idrætsanlæg mm. holder også lukket. Her anbefaler vi, at du holder dig orienteret via deres egne hjemmesider eller Facebooksider.

Renovation

Genbrugspladsen lukker ned fra 14. marts og er lukket foreløbig indtil 14. april 2020. Så gem og opbevar dit affald derhjemme, indtil pladserne åbner igen.

Se mere på genbrugspladsens side.


Indsamlingen af dagrenovation og tømning af genbrugsbeholdere fortsætter uændret.

Skoler og børn

Alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejer holder lukket foreløbigt frem til og med 13. april 2020. Der etableres nødpasning for 0-9 årige (til og med 3. klasse) fra mandag den 16. marts 2020. Nødpasningen omfatter de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige sektor - eller som, på trods af myndighedernes opfordringer til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder for pasning.
 
Du kan orientere dig om i det enkelte dagtilbud ved at henvende dig telefonisk til dit barns dagtilbud. Du kan orientere dig om forholdene på den enkelte skole på AULA. Ved brug af AULA skal du huske at logge ud, når du har tilgået den nødvendige information, da dette kan mindske risikoen for at overbelaste systemet.

Du kan læse mere på dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Socialområdet

På socialområdet er der stor forskel på, hvordan borgere, beboere og brugere oplever situationen. Derfor kommunikeres der direkte med brugere og pårørende på de enkelte institutioner.

Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Sundhedsområdet

Sundhedscentret har aflyst alt ikke kritisk aktivitet foreløbig til 14. april 2020. Det samme er gældende på aktivitetscentrene.

Borgere i træningsforløb og nyhenviste på genoptræningsplan tilbydes telefonisk opfølgning på hjemmetræning. Undtagelsesvis tilbydes individuel træning efter en individuel vurdering, hvis der er risiko for betydelig og/eller uoprettelig tab af førlighed.

Se mere information om Brørup Sundhedscenter

Sundhedsplejen prioriterer besøg til familier med børn i alderen 0-1 år. Besøgene varetages af distriktssundhedsplejersken og aftales individuelt med familierne. Besøg afholdes efter faglig vurdering på Brørup Sundhedscenter i sundhedsplejens konsultationslokaler eller i hjemmet.

Bemærk: - Feriebemanding hen over påsken kan betyde, at det IKKE er distriktssundhedsplejersken der kontakter familierne.

Kontakt til Sundhedsplejen på hverdage mellem 8-9 på tlf. 79 96 69 69.

Børnefysioterapien tilbyder telefonisk opfølgning på træningsforløb, samt telefonisk kontakt til nyhenviste børn og unge. Besøg afholdes efter faglig vurdering på Brørup Sundhedscenter i Børnefysioterapiens træningslokale eller i hjemmet.

Se kontaktoplysninger og information om aflysninger i sundhedsplejen og børnefysioterapien.

Tandpleje

Tandplejen har aflyst alt ikke kritisk aktivitet foreløbig til 14. april 2020. Hvis du har brug for en akut tandlægetid, kan du finde relevante telefonnumre på tandplejens hjemmeside.

Ældreområdet

Ældreområdet: Information om Coronavirus / covid-19

De fleste ansatte i Vejen Kommune, der arbejder indenfor ældreområdet, er fortsat på arbejde for at sikre den nødvendige hjælp til ældre og sygdomsramte borgere. For at have de nødvendige medarbejderressourcer til at kunne give hjælp til borgere, som på grund af den nuværende situation kunne få brug for sygepleje og pleje, vil hjælp som vurderes at kunne udskydes blive sat på pause indtil videre. Der er indført en række forebyggende tiltag for at begrænse smittespredningen - specielt i forhold til de kommunale plejecentre. Desuden er alle aktivitetscentre lukket og aktivitetstilbud på plejecentre opretholdes kun for plejecentrenes beboere.

Midlertidig ændring i hjemmehjælpen grundet coronavirus

For at reducere risikoen for smittespredning af coronavirussen og for at sikre, at der er tilstrækkelig med medarbejdere til at kunne løse de store opgaver sundhedsvæsenet står over for, vil der i den kommende tid ske ændring i den hjælp der leveres fra ældre- og rehabiliteringsområdet i Vejen Kommune.

Hjælp til personlig sygepleje, pleje og medicin, vil blive udført som det vigtigste, men det vil bero på en sundhedsfaglig vurdering i det enkelte tilfælde, om der midlertidigt bliver ændret i hjælpens omfang.

Får du hjælp til rengøring eller er du omfattet af klippekortsordningen, må Vejen Kommune i nogle tilfælde henvise til andre løsninger, i første omgang frem til 14. april 2020, men perioden kan desværre blive forlænget.

Får du ændret i hjælpen kontakter Vejen Kommune dig. En del borgere, der modtager hjemmehjælp, har Vejen Kommune allerede været i kontakt med. Har du spørgsmål om din hjælp, kan du kontakte kommunen, som du plejer.

Vi opfordrer samtidig til, at du er i kontakt med familie og venner i den kommende periode og får støtte og hjælp. Men undgå kontakt med familie og venner som har symptomer på forkølelse eller influenza. Generelt bør I følge rådene om at begrænse fysisk kontakt, vaske hænder med vand og sæbe ofte og nyse/hoste i ærmet.

Du og dine pårørende kan holde jer orienteret generelt om situationen med coronavirus via TV, radio eller på www.coronasmitte.dk 

Rådgivningscenter - hjælpemidler

Rådgivningscentret på Hjælpemiddelservice Vejen i Brørup er lukket på ubestemt tid - kontakt i stedet hjælpemiddelteamet på mail hjaelpemiddelteamet@vejen.dk eller tlf. 79 96 63 81

Madservice

Levering af mad til hjemmeboende borgere fra storkøkkenet i Holsted - Madservice Vejen - fungerer stort set som sædvanligt - se Madservice Vejens hjemmeside

Besøg på plejecentre

Som plakaten på denne side fortæller, er det - grundet Covid-19 - midlertidigt ikke muligt at besøge beboere på plejecentre i Vejen Kommune - medmindre der er tale om kritiske situationer og du er en nær pårørende. Er du i tvivl om du i den aktuelle situation kan besøge dit familiemedlem eller gode ven m.v. på plejecenter, så kontakt plejecentret telefonisk. 

 

Vejen Kommune har brug for din hjælp

Vejen Kommune har brug for din hjælp.

I takt med at situationen med COVID-19 spidser til, forudser vi, at vi kan få brug for flere kræfter i Vejen Kommune for at kunne opretholde alle nødvendige funktioner.

Vi får brug for mange forskellige kompetencer, særligt inden for det sundhedsfaglige og socialfaglige område.

Det kan være, du er på pension, er beskæftiget inden for et andet område i dag eller er under uddannelse.
Hvis du har mulighed for at give en hånd med, så vil vi gerne i kontakt med dig.

Registrer dig i Vejen Kommunes jobbank ved at sende en mail til jobbank@vejen.dk med dine kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af dine kvalifikationer og baggrund. Så kontakter vi dig, når og hvis vi får brug for dig.

I det omfang, vi finder det nødvendigt i forhold til opgaveløsningen, vil vi trække en straffeattest.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte leder i Ældre og Rehabilitering Søren Josefsen på SSJO@vejen.dk / 30 17 04 40.