Julehjælp

Vejen Kommune organiserer julehjælp for en række frivillige organisationer, blandt andet Dansk Folkehjælp.

Du skal søge julehjælp digitalt.

Klik her og søg om julehjælp

Du har mulighed for at søge om julehjælp ved Dansk Folkehjælp på deres hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 30. november 2021.

Du har mulighed for at søge om julehjælp ved en af de andre frivillige organisationer. 

Ansøgningsfristen er den 30. november 2021.

Hvem kan søge julehjælp

For at komme i betragtning til julehjælp skal du opfylde nedenstående kriterier:

Enlige forsørgere eller familier, hvor begge forældre modtager enten

  • Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledigheds- eller ressourceforløbsydelse, SU eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse,
  • Førtidspension, eller
  • Sygedagpenge og revalideringsydelse

Der skal være hjemmeboende børn under 18 år.

Du/I skal være bosiddende i Vejen Kommune.

Fordeling af julehjælp

De frivillige organisationer i Vejen Kommune og Dansk Folkehjælp forventer at få flere ansøgere, end de kan hjælpe. Derfor kan det godt ske, at du ikke modtager julehjælp, selvom du opfylder alle kriterier.

Ansøgningerne bliver kontrolleret af Vejen Kommune. Denne procedure sikrer, at julehjælpen går til de mest trængte familier.