Vandråd

Vandråd

Et vandråd består af repræsentanter fra relevante landsdækkende og lokale organisationer og dækker over ét hovedvandopland. Rådet skal rådgive kommunerne i en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

I henhold til Lov om vandplanlægning er der pr. 20. april 2017 oprettet et vandråd for hvert hovedvandopland.

 

Du kan her læse mere om de oprettede vandråd samt arbejdet i de to hovedvandoplande, som Vejen Kommune indgår i: