Realiseringer, gennemførte

Gennemførte realiseringer 

Vejen Kommune har gennemført følgende realiseringsprojekter:

Det oplyste RIB-nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under Indsatsprogram og prioriteringer.

 

Holsted Mølle

Stemmeværket ved Holsted Mølle udgjorde en spærring for fiskenes mulighed for at svømme op ad åen, for at gyde. I statens vandplan for 2009-2015 var spærringen udpeget til at skulle fjernes inden udgangen af 2015.

I samarbejde med lokale lodsejere omkring mølledamen og Sydvestjysk Sportsfiskerforening udarbejdede Vejen Kommune et forslag til hvordan spærringen kunne fjernes. Forslaget indebar at mølledammen blev nedlagt og erstattet af et bredt vandløb med masser af velegnede gydeområder for blandt andet snæbel, laks og ørred.

Engen syd for åen, som var tilgroet i pilekrat, blev ryddet, så udsigten over ådalen blev genskabt. Samtidig blev der skabt et rekreativt område, med en flot træbro over åen.

Projektet blev gennemført hen over vinteren 2014/15 og fik støtte af Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Miljø- og Fødevareministeriet, Sydvestjysk Sportsfiskerforening og Vejen Kommune.