Udlejningsbåde og institutionsejede fartøjer

Udlejning af kanoer og andre småbåde må kun ske efter tilladelse fra Vejen Kommune. Alle udlejningsbåde skal være registrerede og nummereret.

Se oversigt over autoriserede kanoudlejere.

Fartøjer ejet af institutioner, foreninger, klubber m.v. skal også registreres og forsynes med tydelig afmærkning med ejers navn og hjemsted. Disse fartøjer må ikke udlejes.