Kommunens rolle

Vandløbsloven administreres af landets kommuner, der som vandløbsmyndighed, har ansvar for forvaltningen af vandløbene.

I Vejen Kommune varetages opgaven af Team Vandmiljø og består af:

Administrative opgaver

  • behandle ansøgninger og træffe afgørelser

  • besvare og behandle henvendelser om vandløb

  • udarbejde regulativer for offentlige vandløb

Praktiske opgaver

  • vedligeholde de offentlige vandløb

  • føre tilsyn med både offentlige og private vandløb

  • lave projekter til forbedring af vandløbene