Fredningstider og mindstemål

Mange fisk er omfattet af fredningstider og mindstemål, der har til hensigt at sikre bæredygtige fiskebestande. Fanger du en fisk i dens fredningstid eller er fisken under mindstemålet, skal du straks genudsætte den.

Der gælder forskellige fredningstider og mindstemål alt efter om du fisker i ferskvand eller saltvand.

Fredningstider og mindstemål for fisk.