Fredningsbælter

Fisk skal kunne vandre frit mellem vandløb og havet. Derfor er der udlagt fredningsbælter, hvor du ikke må fiske. Fredningsbælterne ligger der, hvor et vandløb løber ud i en fjord eller et havområde.

Fredningsbælter i dit område.