Fiskeri

Fisketegn

Hvis du ønsker at fiske, skal du have et gyldigt fisketegn. 

  • Lystfiskertegn - giver dig ret til at fiske med lette håndredskaber fx fiskestang. 

Er du under 18 år og over 65 år, er du undtaget for det lovpligtige lystfiskertegn. Det er heller ikke nødvendigt ved fiskeri i særlige "put and take søer".

  • Fritidsfiskertegn - giver dig lov til at fiske med faststående redskaber fx garn og ruser.

Alle, der ønsker at drive fritidsfiskeri, skal have et fritidsfiskertegn. Du skal dog være fyldt 12 år.

Du kan købe dit fisketegn på www.fisketegn.dk og i mange turistinformationer.

Fiskekort

Fiskeri i vandløb og søer kræver desuden en tilladelse fra bredejeren. I andre situationer skal der indløses et fiskekort, som giver fiskeret til et bestemt vandløb eller sø.

Du kan købe fiskekort på www.fiskekort.dk.  

Fredningstider og mindstemål

Mange fisk er omfattet af fredningstider og mindstemål, der har til hensigt at sikre bæredygtige fiskebestande. Fanger du en fisk i dens fredningstid eller er fisken under mindstemålet, skal du straks genudsætte den.

Der gælder forskellige fredningstider og mindstemål alt efter om du fisker i ferskvand eller saltvand.

Fredningstider og mindstemål for fisk.

 

Fiskesteder i Vejen Kommune

Der er mange fiskesteder i Vejen Kommune - både i vandløb og søer. Du kan se mere på VisitDenmarks hjemmeside.