Sådan beregnes 2 m bræmmen

Bræmmen skal minimum være 2 meter bred. Bredden måles fra vandløbets eller søens øverste kronekant. Kronekanten er overgangen mellem det skrå terræn ned mod vandløbet eller søen og det flade terræn, som normalt kan jordbehandles.

Hvor der ikke er en klar kronekant, begynder 2 m bræmmen ved overgangen mellem vand- og sumpplanter og egentlige landplanter.