Hvor er der 2 meter bræmmer?

Alle naturlige, åbne vandløb og søer større end 100 m² i landzone skal have en 2 m bræmme. Det samme gælder for vandløb og søer, der er omfattet af statens vandplaner.

Naturlige vandløb er åbne vandløb, som altid har været der. Naturlige søer er søer, der topografisk indgår i landskabet. Et vandløb eller en sø betragtes som naturlig, selvom der gennem tiden er foretaget ændringer, fx uddybning, udretning eller omlægning.

Nogle vandløb og søer har ingen 2 m bræmmer. Disse er:

  • rørlagte vandløb
  • vandløb i byzone og sommerhusområder - med mindre der er truffet anden afgørelse.
  • "enkeltmandsvandløb", dvs. vandløb, der fra udspring til udløb i havet kun ligger på én ejendom.
  • isolerede søer under 100 m²
  • "enkeltmandssøer", dvs. søer uden til- og afløb, som udelukkende ligger på én ejendom.

Hvis du er i tvivl om der skal være 2 m bræmmer ved et vandløb eller en sø, kan du altid kontakte kommunen.