Hvorfor skal ændringer godkendes?

Ændringer i vandløb skal godkendes, så det sikres at:

  • der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø
  • alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet
  • der indhentes nødvendige tilladelser efter anden lovgivning fx naturbeskyttelsesloven