Spildevandsplan for Vejen Kommune

Spildevandsplan 2008-2011

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og fremtidige håndtering af spildevand i Vejen Kommune. Ud fra dette er de økonomiske konsekvenser for kloakforsyningen og den enkelte borger belyst. I spildevandsplanen er der ligeledes lavet en overordnet vurdering af de miljømæssige konsekvenser for gennemførelsen af de planlagte tiltag beskrevet i spildevandsplanen.

Der er i Spildevandsplan 2008-2011 fokus på:

  • Kloakforsyningens vision og mission
  • Reduktion af miljøbelastningen
  • Centralisering af rensestrukturen
  • Løbende udbygning og vedligeholdelse af offentlig kloak
  • Håndtering af spildevand i det åbne land  

Du kan se spildevandsplanen i boksen mærket Spildevandsplan for Vejen Kommune.