Spildevandsanlæg

Skal du ændre eller lave nyt?

Hvis du vil etablere et spildevandsanlæg, ændre i et eksisterende anlæg eller øge belastningen fx ved tilbygning af dit hus, skal du eller din kloakmester sende en ansøgning til Vejen Kommune. Ansøgningen skal indeholde:

  • et udfyldt ansøgningsskema (se i boksen med skemaer)
  • en tegning over anlæggets placering med angivelse af de tekniske forhold

Har du andet spildevand end almindeligt husspildevand fx fra svømmebassiner, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du skal have en autoriseret kloakmester til at udføre arbejde med spildevandsanlægget. Arbejdet må ikke påbegyndes, før du har modtaget en tilladelse fra Vejen Kommune. Når arbejdet er udført skal din kloakmester indsende en færdigmelding til os. Du kan finde færdigmeldingsskema i boksen med skemaer.