Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg består efter mekanisk rensning af en fordelerbrønd og to eller flere sivedræn. Sivedrænene skal dimensioneres efter vandmængde og jordbundens evne til at nedsive spildevand. Et typisk anlæg består af 2 sivestrenge på hver 15 meter.

Både jordbundsforhold, høj grundvandsstand og afstand til fx drikkevandsboringer kan betyde, at der ikke kan etableres et nedsivningsanlæg på ens ejendom.