Minirenseanlæg

Minirenseanlæg er små renseanlæg beregnet til at rense spildevand fra en eller to husstande. De er opbygget som små automatiske anlæg, der renser spildevandet efter samme principper, som kendes fra de store renseanlæg. Det rensede vand fra anlægget ledes efterfølgende til dræn, vandløb eller nedsives.