Andre anlæg

Der findes også andre typer af spildevandsanlæg fx pileanlæg, beplantet filteranlæg, rodzoneanlæg og samletank.