LAR i Sdr. Hygum

En stor del af borgerne i Sdr. Hygum har valgt selv at håndtere regnvand på egen grund mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. På hjemmesiden ditRegnvand.dk kan du blive inspireret af forskellige løsningsmodeller til LAR.

Hvis du selv skal håndtere regnvand, skal du søge kommunen om tilladelse til nedsivning på egen grund. Hent et ansøgningsskema ved at kontakte kommunen.  Du kan også finde mere information i vejledningen om etablering af faskiner.

Fristen for at gennemføre en separering af regnvand og spildevand, uanset om der skal etableres faskine eller traditionel separatkloakering, er d. 1. oktober 2019. Det vil sige, at grundejere efter 1. oktober 2019 ikke længere må aflede regn- og spildevand i samme ledning.

Status for renoveringsarbejdet

Vejen Forsyning har nu gennemført etape I i Sdr. Hygum langs Ribevej. Etape II, den sydlige del af byen, er godt igang med at blive gennemført. 

Du kan kontakte Vejen Forsyning på tlf. 7632 6600.