LAR i Sdr. Hygum

En stor del af borgerne i Sdr. Hygum har valgt selv at håndtere regnvand på egen grund mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. På hjemmesiden ditRegnvand.dk kan du blive inspireret af forskellige løsningsmodeller til LAR.

Hvis du selv skal håndtere regnvand, skal du søge kommunen om tilladelse til nedsivning på egen grund ved hjælp af denne blanket. Du kan også finde mere information i vejledningen om etablering af faskiner.

Hvis du skal aflede både spildevand og regnvand til det offentlige system vil du modtage et brev med tidsfrist når Vejen Forsyning har gennemført deres renovering i vejen.

Status for renoveringsarbejdet

Vejen Forsyning har nu gennemført etape I i Sdr. Hygum langs Ribevej. Planlægningen er i gang for etape II, den sydlige del af byen. Projekteringen har trukket ud for at finde en god løsning. Derfor er gennemførelse af etape II i Sdr. Hygum udskudt til foråret 2018.

Inden Vejen Forsyning går i gang vil de invitere til et info- og orienteringsmøde, foråret 2018.

Du kan kontakte Vejen Forsyning på tlf. 7632 6600.