LAR i Hovborg

Baggrund

I forbindelse med at renseanlægget i Hovborg skal nedlægges og kloaknettet skal renoveres, får borgerne mulighed for at vælge selv at håndtere regnvand på egen grund. De borgere, der selv vil håndtere regnvand, får en del af deres tilslutningsafgift tilbage. Der er dog nogle enkelte områder i Hovborg, hvor husene allerede i dag leder til separatkloak.

Her på siden kan du følge med i projektet, ligesom Vejen Forsyning vil skrive lidt på deres hjemmeside.

Fælles løsninger

Vi etablerer regnvandsbassiner med nedsivning på kroens areal ved Holme Å, og i det grønne område ved Holmeåvænget. Vejvand fra de større veje ledes til bassinet ved Hovborgvej. Vejvand fra de mindre veje nedsives langs vejene.

Arbejdet forventes at foregå hen over efteråret og måske ind i foråret 2020 alt efter vejret.