LAR i Hovborg

Baggrund

I forbindelse med at renseanlægget i Hovborg skal nedlægges og kloaknettet skal renoveres, får borgerne mulighed for at vælge selv at håndtere regnvand på egen grund. De borgere, der selv vil håndtere regnvand, får en del af deres tilslutningsafgiften tilbage. Der er dog nogle enkelte områder i Hovborg, hvor husene allerede i dag leder til separatkloak.

Alle husstande i Hovborg har fået en folder om projektet. Folderen finder du i materialeboksen med titlen: Spildevand - LAR i Hovborg.

Her på siden kan du følge med i projektet, ligesom Vejen Forsyning vil skrive lidt på deres hjemmeside.

 

Fælles løsninger

Ved borgermødet i Huset i foråret 2017 brugte vi en del tid på at snakke løsninger for fællesarealerne. Der blev kreeret nogle fine plancher med løsningsforslag. Se infoboksen med materiale.

Hvis du har lyst til at være med i den videre proces med at finde løsning til at håndtere overfladevand fra fællesarealer kan du henvende dig til Kirsten Kofod (Vejen Kommune) på kk@vejen.dk, eller til Carsten Sundbæk (Vejen Forsyning) på casu@vejenforsyning.dk.

 

Materiale

I infoboksen Spildevand - LAR i Hovborg finder du skemaer og foldere fra projektet.