Kloakering i Lindknud

Separatkloakering

Vejen Kommune og Vejen Forsyning er i gang med planlægning af kloakeringsprojekt i Lindknud. Renseanlægget er udtjent og skal nedlægges. Byens spildevand skal pumpes til Holsted Renseanlæg, men regnvandet skal blive i Lindknud. Derfor skal spildevand og regnvand skilles ad. 

I dag er størstedelen af byen fælleskloakeret, dvs. spildevand og regnvand løber i samme kloakrør til renseanlægget. Den nuværende fællesledning bliver fremover til en spildevandsledning. Flere steder i byen bliver der mulighed for at borgerne selv kan håndtere regnvand på egen grund, altså etablere en LAR-løsning. Det kræver dog at der er tilstrækkelig tilslutning blandt byens ejendomme. Grundejere skal inden d. 1. marts melde tilbage til Vejen kommune med hvilken løsning de ønsker for deres ejendom.

De borgere, der selv vil håndtere regnvand, kan få en del af deres tilslutningsafgift tilbage, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning. Der skal være en tilslutning på ca. 75 % af byens ejendomme, der vælger selv at håndtere regnvand. Alternativet er en traditionel separatkloakering hvor alle byens ejendomme tilsluttes regnvandsledning og spildevandsledning.

Ved Knudsmindevej har kommunen vurderet uegnet til nedsivning af regnvand på grund af højt grundvand.

Er jorden egnet til nedsivning?

I infoboksen finder du link til hvordan du gennemfører en simpel sivetest. Der er også et link til et regneark, hvor du kan beregne hvor stor en faskine skal være for netop din ejendom, når du har gennemført en sivetest.