Spildevand

Spildevand i byerne

Vejen Forsyning, der ejes af Vejen Kommune, driver det offentlige kloaknet i kommunens byer og større bymæssige bebyggelser. Derudover driver forsyningsselskabet 8 renseanlæg, der renser spildevandet fra kloaknettet inden vandet ledes til vandløb.

De største renseanlæg findes i Vejen, Rødding, Brørup og Holsted. Der er i dag ca. 11.700 brugere af spildevandsforsyningen.

Læs mere om det offentlige kloaknet på Vejen Forsynings hjemmeside.

 

Spildevand på landet

De ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak skal på anden måde sørge for, at spildevandet fra ejendommen håndteres så der ikke sker en uønsket belastning af miljøet. Dette indebærer typisk udskilning af bundfældelige stoffer med efterfølgende rensning af spildevandet.

Læs mere om spildevand på landet

 

LAR i Vejen Kommune

I to landsbyer har borgerne fået mulighed for selv at håndtere regnvand. 

Læs om Lokal Afledning af Regnvand i Sdr. Hygum

Læs om Lokal Afledning af Regnvand i Hovborg